Také v letošním roce spouští Městská policie Zlín projekt Senior akademie. Jak již ze samotného názvu vyplývá, tento kurz je určen pro naše starší spoluobčany a jeho cílem je připravit seniory na nejčastější krizové situace, se kterými se mohou setkat. Pro zájemce je tak nachystán blok přednášek, jejichž společným tématem je bezpečnost.

„Bezpečnost seniorů patří mezi jednu z priorit Městské policie Zlín a realizace Senior akademie je možnost, jak naše starší spoluobčany na krizové situace připravit,“ sdělil ředitel MP Zlín Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Senioři se například dozví, jak postupovat, pokud by se stali obětí domácího násilí, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a kdo jim poskytne odbornou pomoc a podporu.

Další z přednášek je zaměřena na problematiku požární prevence a ochrany. Bohužel v domácnostech dochází často k požárům kvůli neopatrnosti při vaření, manipulaci s otevřeným ohněm anebo při vytápění domovů. Odborník na požární ochranu se bude také věnovat riziku vzniku požárů při vypalování trávy a lesních porostů a poradí, jak se zachovat v případě, když začne hořet v bytě nebo třeba na zahradě.

Senioři se dále v kurzu seznámí s činností Městské policie Zlín a strážníci jim přiblíží, jak fungují bezpečnostní informační systémy pro podporu ochrany obyvatel, které využívají ke své práci.

Často se setkáváme s názorem, že pokud je člověk v seniorském věku v ohrožení, nemá moc šancí, jak se aktivně ochránit. Není to tak úplně pravda, protože i starší člověk má řadu možností, jak se účinně bránit případnému útočníkovi. I na toto téma je připravena jedna z přednášek s lektorkou, která se profesionálně věnuje výcviku sebeobrany.

Obsahem kurzu je také osvěta z oblasti bezpečnosti silničního provozu, která cílí na věkovou skupinu seniorů.

„Město Zlín podporuje aktivity z oblasti prevence, protože přispívají k pocitu bezpečí našich spoluobčanů, a především pro seniory je důležité vědět, že se v případě potřeby mohou s důvěrou obrátit na odborníky,“ doplnil k projektu Senior akademie primátor statutárního města Zlín, Ing. et. Ing. Jiří Korec.

Vzdělávací program bude probíhat v budově Městské policie Zlín a jeho účastníci si odnesou nejenom praktické pomůcky, ale také pamětní list. Co je ale nejdůležitější, že po skončení Senior akademie její absolventi budou vědět, jak se zachovat a správně postupovat, pokud se ocitnou v krizové situaci.

– pj –