Městská policie Zlín

MĚSTSKÁ POLICIE
ZLÍN

zpravodajství

kdo jsme

Městská policie Zlín (MP Zlín) působí na území Statutárního města Zlína od 1. 6. 1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 10/1992 vydanou na základě zákonů ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
MP Zlín, jako samostatný bezpečnostní orgán obce, řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Těžištěm přímé činnosti MP Zlín je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území Zlína, ale nelze opomenout ani nesporné preventivní působení. Vliv MP Zlín na pořádkovou a bezpečnostní situaci je bezprostřední a pozitivní.

kontakty

linka tísňového volání:
156
stálé operační centrum: 
+420 577 630 501 – 2
stálé operační centrum: 
+420 778 400 300
datová schránka statutárního města Zlín:
5ttb7bs
e-mail: :
posta@zlin.eu
informace:
+420 577 630 500
Příchozí a odchozí hovory linky tísňového volání 156 a telefonních linek na stálé operační centrum mohou být nahrávány a záznamy archivovány v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracovávání osobních údajů naleznete na https://www.zlin.eu/gdpr
ředitel
Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA
+420 577 630 505
vedoucí přestupkové sekce
Miroslav Mazurek
+420 577 630 509
1. zástupce ředitele
Mgr. Pavel Janík
+420 577 630 506
přestupková sekce
Mgr. Lenka Zeťková
+420 577 630 510
2. zástupce ředitele
Ing. Vít Novák
+420 577 630 512
dopravní přestupky
Mgr. Tereza Hamrlíková
Bc. Lucie Šišková
+420 577 630 511
kontrola a inspekce
Ivan Matějíček
+420 577 630 507
dopravní přestupky
Miloš Cedidla
+420 577 630 521
prevence kriminality
Mgr. Kamila Nováková, LL. M.
+420 577 630 503
Stálé operační centrum
+420 577 630 501 – 2
tiskový mluvčí
Mgr. Pavel Janík
+420 577 630 506
ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies