Městská policie Zlín hledá nové spolupracovníky

Pokud uvažujete o práci v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, zúčastněte se výběrového řízení na pozici strážníka zlínské městské policie. Přihlášky je potřeba odevzdat nejpozději do konce května a v průběhu června pak proběhnou jednotlivá kola výběrového řízení. Nástup úspěšných absolventů je plánován k 1. září 2022.

Pojďte s námi pracovat pro bezpečný Zlín a staňte se profesionálem, který hledá více než jen zaměstnání.

Nabízíme

 • Dlouhodobou pracovní perspektivu
 • Pravidelný příjem s růstem podle dosažené délky praxe
 • Práci ve Zlíně
 • Nestereotypní práci při prosazování zákona a zajišťování bezpečnosti
 • Práci v týmu zkušených spolupracovníků
 • Průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Výuku jazyků
 • Možnost získání zbrojního průkazu
 • Příspěvek na stravování formou stravenek
 • Sportovní aktivity a rehabilitaci
 • Výborný pracovní kolektiv

Požadujeme

 • Motivaci pro výkon povolání strážníka
 • Smysl pro spravedlnost a čestné jednání
 • Chuť pomáhat občanům v náročných životních situacích
 • Dobrou psychickou odolnost
 • Dobrý zdravotní stav
 • Komunikativnost
 • Schopnost dalšího seberozvoje
 • Ochotu učit se novým věcem
 • Splnění podmínek stanovených zákonem o obecní policii
 • Schopnost práce v kolektivu

 

Výběrové řízení

Jednotlivá kola výběrového řízení budou realizována v průběhu června s nástupem do pracovního poměru k 1. září 2022.

Uchazeč v jejich rámci absolvuje:

 • přijímací pohovor,
 • testy fyzické zdatnosti,
 • psychodiagnostické vyšetření na specializovaném klinickém pracovišti (obdobné jako pro policisty Policie ČR),
 • lékařskou prohlídku.

Fyzické testy obsahují tyto disciplíny:

 • 100 m plavání na čas,
 • člunkový běh na 4 x 10 m,
 • sestava s tyčí,
 • vytrvalostní běh na 12 minut,
 • leh sed po dobu 2 minut,
 • kliky na výdrž bez časového omezení.

Požadavky na strážníky

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát prakticky každý občan České republiky, který splní základní podmínky obsažené v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi tyto požadavky patří:

 • věk nad 18 let,
 • občanská a trestní bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce),
 • spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením),
 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
 • zdravotní a tělesná způsobilost,
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Podání přihlášky do konce května 2022

Zájemce o povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, který je ke stažení zde. 

K němu doloží vyžadované přílohy:

 • rukou psaný životopis,
 • čestné prohlášení o spolehlivosti,
 • aktuální fotografii,

a tyto zašle elektronickou poštou na adresu: renatajordanova@zlin.eu.

 

Městská policie Zlín si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení pro rok 2022 bez náhrady.

Nástup k MP Zlín

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik v Akreditovaném centru profesní přípravy Městské policie Zlín ve všech oblastech, které jsou zapotřebí pro výkon práce strážníka (patří sem např. studium právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu služby). Po ukončení vzdělávacího programu musí čekatel úspěšně vykonat zkoušku ze všech oblastí výcviku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Po jejím úspěšném vykonání je mu následně vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.