Městská policie Zlín hledá nové spolupracovníky

Pokud uvažujete o práci v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, zúčastněte se výběrového řízení na pozici strážníka. Přihlášky je potřeba odevzdat nejpozději do konce dubna v budově ředitelství MP Zlín, Santražiny 3312. V průběhu května a června pak proběhnou jednotlivá kola výběrového řízení a nástup úspěšných absolventů je plánován k 1. září nebo podle individuální dohody.

Pojďte s námi pracovat pro bezpečný Zlín a staňte se profesionálem, který hledá více než jen zaměstnání.

Nabízíme

 • Dlouhodobou pracovní perspektivu
 • Odpovídající platové podmínky s růstem podle dosažené délky praxe
 • Pravidelný příjem
 • Práci ve Zlíně
 • Nestereotypní práci při prosazování zákona a zajišťování bezpečnosti
 • Práci v týmu zkušených spolupracovníků
 • Průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Výuku jazyků
 • Možnost získání zbrojního průkazu
 • Příspěvek na stravování formou stravenek
 • Sportovní aktivity a rehabilitaci
 • Výborný pracovní kolektiv

Požadujeme

 • Motivaci pro výkon povolání strážníka
 • Smysl pro spravedlnost a čestné jednání
 • Chuť pomáhat občanům v náročných životních situacích
 • Dobrou psychickou odolnost
 • Dobrý zdravotní stav
 • Komunikativnost
 • Schopnost dalšího seberozvoje
 • Ochotu učit se novým věcem
 • Splnění podmínek stanovených zákonem o obecní policii
 • Kolektivní spolupráci

 

Výběrové řízení

Jednotlivá kola výběrového řízení bývají realizována na základě aktuálních personálních potřeb MP Zlín, zpravidla v jarních měsících s předpokládanou dobou nástupu k 1. září.

Uchazeč v jejich rámci absolvuje:

 • přijímací pohovor
 • testy fyzické zdatnosti
 • psychodiagnostické vyšetření na specializovaném klinickém pracovišti (obdobné jako pro policisty Policie ČR)
 • zdravotní prohlídku

Fyzické testy obsahují tyto disciplíny:

 • 100 m plavání na čas
 • člunkový běh na 4 x 10 m
 • sestava s tyčí
 • vytrvalostní běh na 12 minut
 • leh sed po dobu 2 minut
 • kliky na výdrž bez časového omezení

Požadavky na strážníky

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát prakticky každý občan České republiky, který splní základní podmínky obsažené v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi tyto požadavky patří:

 • věk nad 18 let
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • spolehlivost
 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní a tělesná způsobilost
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení

 

Podání přihlášky

Zájemce o povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, který je ke stažení zde. K němu doloží vyžadované přílohy:

 • rukou psaný životopis
 • aktuální fotografii

a tyto doručí na adresu ředitelství MP Zlín, Santražiny 3312, 760 01 ZLÍN

Nástup k MP Zlín

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (patří sem např. studium právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Po jeho završení pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, po jejímž úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.