Městská policie Zlín

PREVENCE - DĚTI

aktivity MP Zlín pro děti

Strážníci městské policie Zlín se velmi intenzivně věnují dětem předškolního věku a to v rámci programu Bezpečí pro naše nejmenší.

Cílem projektu je děti seznámit s pravidly bezpečného chování a pohybu na veřejných místech. Děti se na besedách dozví, jak se zachovat při nálezu infekčního materiálu, co dělat při kontaktu s cizím psem, jak se chovat k neznámým lidem apod. Součástí programu je i bezpečnost silničního provozu.

Nejmenší děti se se strážníky mohou pravidelně potkat i na akcích určených pro veřejnost. Ve stánku prevence kriminality vždy najdou nějakou drobnost, která jim udělá radost a zároveň se dozví nové informace z oblasti bezpečnosti nebo si se strážníky zopakují to, co znají z domu nebo z mateřské školy.

na koho se obrátit, když se ztratím

Pokud se ztratíš, měl bys vědět, komu je bezpečné to říct:

 • neboj se oslovit strážníky nebo policisty
 • bezpečné je také zajít do obchodu a říct paní prodavačce, že ses ztratil
 • pokud jsi přímo v obchodě, zajdi také za paní prodavačkou nebo na informace
 • pokud zapomeneš vystoupit z dopravního prostředku, jdi za panem řidičem
 • vždy můžeš oslovit paní, která má také děti
 • dodržuj pravidla, na kterých jste se dohodli s rodiči
Informace pro rodiče:

Pokud se dítě ztratí v nákupním centru, rodiče by měli neprodleně informovat pracovníka na informacích, na pokladně nebo ostrahu, prostřednictvím kterých se tato informace rozšíří co nejrychleji mezi ostatní návštěvníky a zaměstnance centra. Chybou by bylo sami zmateně pobíhat mezi regály. Rodiče by měli poskytnout zaměstancům číslo svého mobilního telefonu, aby jim tito zprávu o nalezení dítěte mohli ihned předat.

„Když byly dcerce dva roky, vysmekla se mi z ruky a v mžiku se ztratila mezi stojany v oddělení oblečení. Protože byla malá, nebylo ji nikde vidět. Okamžitě jsem běžela k paní na pokladně a ta zprávu o zmizení dítěte vyhlásila rozhlasem. Dcerka se naštěstí brzy našla, hledali ji i zákazníci. Přestože jsem o ní nevěděla asi pět minut, byla jsem vyděšená a připadalo mi to jako věčnost,“ popisuje svou zkušenost paní Zuzana.

Pokud se dítě ztratí na rušné ulici, v cizím městě nebo někam odjede hromadnou dopravou, je nutné informovat policisty.  I zde platí pravidlo – čím je dítě mladší, tím rychleji by měl být případ ohlášen. Za takových okolností totiž hrozí dítěti nebezpečí úrazu, případně se může dostat do rizikových situací. Policie předá okamžitě hlášení svým hlídkám v terénu, kontaktuje složky integrovaného záchranného systému, případně zřídí pátrací akci, do níž zapojí psovody, hasiče, dobrovolníky a speciální techniku. Rodiče by měli být schopni předat policistům aktuální fotku dítěte, popis jeho oblečení, informaci o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích, popis zvláštních znamení (mateřská znaménka, jizvy), přesný čas, kdy bylo dítě viděno naposledy a kam se chystalo, jaké jsou jeho záliby a zvyky.

Kontaktovat by rodiče měli i příbuzné a kamarády pro případ, že by se dítě objevilo u nich. Rodiče by měli s policisty spolupracovat a důsledně dodržovat jejich pokyny. Pokud si v průběhu pátrání na něco vzpomenou, měli by to oznámit. Někdy stačí i drobný postřeh, který je v důsledku velmi důležitý. V žádném případě by rodiče neměli jakoukoli informaci zamlčovat. Policie vždy udělá vše pro to, aby se pohřešované dítě co nejrychleji našlo.

Malé dítě by mělo mít na ruce náramek se jménem hotelu a kontaktem na rodiče. Starší dítě si jméno hotelu, případně číslo na recepci, snadno zapamatuje, to už náramek nebude potřebovat. Rodiče by měli dítěti vysvětlit, co dělat, když se ztratí. Vysvětlit mu, že nemá v takovém případě panikařit, ale zůstat na místě, kde se ztratilo. V žádném případě nesmí odcházet s nikým cizím! Rodiče by v cizím prostředí měli být mnohem obezřetnější a mít své dítě stále na očích, dítě se na přelidněném neznámém místě (letiště, hotelová hala, bazén, pláž) velmi těžce orientuje!

Zdroj; další informace naleznete zde:

https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/ztracene-dite-nocni-mura-vsech-rodicu-77.html

Strážníci se při své práci setkávají s různými závažnými situacemi a konflikty, které musí řešit. Mezi ty nejvypjatější patří řešení vyhrocených mezilidských vztahů, kde se na místě incidentu nacházejí malé děti. Tyto bývají vystresované a vyděšené a často nechápou, co se okolo nich děje. Pro tyto případy mají strážníci u sebe malého medvídka, kterého dětem věnují, aby se zklidnily a stresovou situaci lépe snášely a zvládaly.

bezpečnost silničního provozu

Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Rodiče by měli vždy převzít odpovědnost za jejich chování na pozemních komunikacích, a to jak v roli chodců, pasažérů vozidel, tak i jezdců na nejrůznějších odrážedlech, koloběžkách, tříkolkách a jízdních kolech.

Zodpovědní rodiče již od nejútlejšího věku svých dětí systematicky působí na své potomky a seznamují je s tím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat. Nezapomínají na povinnost použít ve vozidle vždy jen správný zádržný systém, do kterého děti usadí, seznamují je se správným způsobem pohybu po komunikaci, správným přecházením vozovky, s dopravním značením i výbavou jízdního kola.

cyklistická přilba

Přilba je jedna z možností, jak snížit následky dopravních nehod cyklistů, chrání život i budoucnost svého nositele, je dobrou prevencí. Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Nárůst cyklistické dopravy v posledních letech s sebou přináší i negativní důsledky v podobě dopravních nehod cyklistů a úrazů hlavy.

Je tedy nutné, aby cyklisté používali cyklistické přilby jako ochrannou pomůcku ke snížení rizika poranění hlavy. Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, postupují 19x menší riziko úrazu nebo úmrtí. Zlomené kosti nebo odřeniny se mohou zahojit, ale zranění hlavy může nést celoživotní následky.

Cyklistické přilby jsou určeny pro všechny jezdce, nemůžou nehodě zabránit, ale mohou ochránit od vážného poškození mozku. Každá schválená cyklistická přilba má vložku, pásky a spony zabraňují, aby při nárazu neodletěla a nositele chránila. Měla by být lehká, aby nezatěžovala krk cyklisty. V obchodech je velký výběr a proto by měla vždy majiteli vyhovovat po všech stránkách. Rodiče sami by měli dbát, aby jejich dítě cyklistickou přilbu používalo. Bezpečnost a prevence platí samozřejmě i pro dospělé.

Pokud máme připomenout zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pak jen pár připomenutí:

 • cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě
 • na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace může dítě mladší 10 let jen pod dohledem osoby starší 15 let

Několik rad rodičům:

 • dětem je třeba vysvětlit proč, je nutné užívat při jízdě na kole ochrannou cyklistickou přilbu, která má chránit vlastní zdraví a před úrazem
 • pokud byste vybírali přilbu, vždy ji vybírejte s dítětem, aby si ji mohlo vyzkoušet a vybrat takovou, která se mu bude líbit a nebude ji odmítat
 • s nošením přilby je dobré začít od nejútlejšího věku
 • přilba by měla mít ventilační otvory, neboť špatné odvětrávání by mohlo v letních měsících vést k přehřátí
 • přilba by měla mít odpovídající velikost a na hlavě by měla být pevně připevněna
 • pokud děti vidí, že ochranné přilby používají i jejich rodiče, osvojí si tento zvyk a přilba se pro ně stane přirozenou součástí jízdy na kole i v dospělém věku
 • cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu (zákon č.361/2000 Sb.)

bezpečný pohyb organizovaného útvaru chodců

Informace důležité pro pedagogické pracovníky

BESIP připravil (nejen) pro učitele základních škol ucelený instruktážní materiál shrnující základy bezpečného pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu. Všichni pedagogové, vychovatelé i pracovníci školských zařízení, kteří často doprovázejí (nejen) školní kolektivy na kulturní, sportovní a další akce, najdou v nové brožuře a pěti instruktážních spotech názornou ukázku všech správných úkonů, které doprovázející osoba  vykonává při pohybu se žáky v dopravním prostředí. Vysvětleny jsou i zásady při doprovodu žáků v prostředcích městské hromadné dopravy a také při převozu žáků autobusovou dopravou na školní akce, včetně problematiky používání zádržných systémů a poutání všech pasažérů při těchto akcích.

 

Instruktážní materiál shrnující základy bezpečného pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu:

 • pohyb organizovaného útvaru chodců
 • přecházení pozemní komunikace s organizovaným útvarem chodců
 • cestování MHD
 • dálková přeprava – výlet

Naleznete zde:

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Zaci-zakladnich-skol/I-stupen-ZS/Bezpecny-pohyb-organizovaneho-utvaru-chodcu

Pohyb organizovaného útvaru chodců; pdf ke stažení zde:
https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Zaci-zakladnich-skol/I-stupen-ZS/Bezpecny-pohyb-organizovaneho-utvaru-chodcu

setkání s cizími lidmi – jak se zachovat?

Děti měly byste vědět, že:

 • od cizích lidí si nesmíte nic brát, nikam s nimi nechoďte a v žádném případě s nimi nesedejte do auta
 • s cizími lidmi se také nesmíte bavit
 • pokud jste v mateřské škole a někdo cizí vás osloví a třeba na školní zahradě na vás bude mluvit přes plot, půjdete to říct paní učitelce
 • paní učitelka zjistí, jestli je to někdo úplně cizí nebo je to třeba rodič některého z vašich kamarádů
 • pokud si budete hrát venku a cizí člověk vás osloví, bude se vás na cokoliv vyptávat, vůbec se s tímto člověkem nebavte a běžte to říct nějakému dospělákovi, třeba rodičům
 

nález infekčního materiálu

Děti měly byste vědět, že:

 • pokud naleznete injekční stříkačku, tak na ni nesahejte
 • pokud jste v mateřské škole a injekční stříkačku najdete třeba na procházce se třídou, necháte ji ležet na místě a půjdete to říct paní učitelce
 • pokud injekční stříkačku najdete při hře venku, necháte ji také ležet na místě a půjdete to říct nějakému dospělákovi, třeba rodičům

Informace pro rodiče:

 • pokud naleznete injekční stříkačku, nijak s ní nemanipulujte, nechte ji ležet na místě a zavolejte MP Zlín
 • vyčkejte příjezdu strážníků, kteří infekční materiál bezpečně seberou a uloží do kontejneru k tomu určenému
 • injekční stříkačky nepatří do nádob pro běžný komunální odpad
 • nalezené injekční stříkačky se likvidují jako nebezpečný odpad

Pokud se o použitou injekční jehlu poraníte:

 • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku viru), ranku nemačkejte
 • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)
 • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

 

Zdroj; další informace naleznete zde:

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/drogy/jak-postupovat-pri-nalezu-pohozene-injekcni-jehly-nebo.html

setkání s cizím psem, jak se zachovat

Informace pro rodiče

Jak se správně a bezpečně chovat při setkání s cizím psem

Snad každý z nás se již někdy na ulici setkal se psem, který byl bez svého páníčka a volně pobíhal po ulici. Jsou to například situace, kdy se pes svému majiteli zaběhl při venčení nebo utekl ze zahrady, ale můžeme se setkat i s případy, kdy majitelé psa volně vypustí a neřeší, kde se pes pohybuje, prostě jen počkají, až se vyvenčí a sám se vrátí. Další možnost setkání s volně pobíhajícím psem je v situaci, kdy sice majitel psa se pohybuje na blízku, ale psa nemá na vodítku. Bohužel bývá častým zvykem, že takto venčený pes je neovladatelný, tzn., že nereaguje na povely svého pána a nekontrolovatelně volně pobíhá.

V případě, kdy uvidíte, že k Vám běží cizí pes, není potřeba hned panikařit. Většinou vás jen očichá a poběží dál. Na co si ale dejte pozor:

 • psovi se nedívejte přímo do očí (pohled do očí může brát jako výzvu na souboj)
 • na psa nesahejte, i když bude vypadat mile (pes může být nemocný, vystrašený, mohlo ho srazit auto a může být zraněný)
 • zůstaňte klidně stát, na psa nekřičte, nedupejte, nekopejte do něj a nedělejte prudké pohyby
 • vyčkejte, až pes sám odběhne
 • nebo pomalu z místa odcházejte, aniž byste se k psovi otočili zády, neustále sledujte, jak bude reagovat

Jestli pes chce zaútočit, můžeme vypozorovat z jeho chování:

 • vrčí
 • má vyceněné zuby
 • má zlý pohled
 • má zježenou srst
 • má zdvižený rovný ocas
 • má bojový postoj

V případě útoku psa:

 • nepanikařte, pokuste se zachovat chladnou hlavu
 • pokud k vám pes běží a jste například u dveří domu nebo vozidla, máte dost času, ukryjte se
 • jinak platí, že před psem neutíkejte, pes vás doběhne, navíc mu dáte najevo, že se ho bojíte, ztratíte kontrolu nad možností účinně se bránit
 • zůstaňte stát k psovi čelem a hlasitě a důrazně zakřičte povel „běž domů“, „švihej, „mazej domů“
 • pokud tato obrana zabere, nespusťte ze psa oči (nedívejte se psovi přímo do očí, jen sledujeme po „očku“, co pes dělá) a pomaličku vycouvejte z blízkosti psa do bezpečné vzdálenosti
 • pokud to nepomůže, křičte nahlas o pomoc, aby si vás někdo všimnul, do psa kopněte, přetáhněte ho holí, berlou, použijte klacek, použijte batoh, kabelku nebo smotanou bundu, aby si pes měl do čeho kousnout, nebo věci použijte ke krytu
 • jste-li cyklista, využijte kolo, které se snažte použít jako bariéru mezi vámi a útočícím psem
 • pokud máte u sebe elektrický paralyzér, použijte jej. Velmi účinný je pepřový sprej (je potřeba vybrat takový, který účinkuje i na zvířata)
 • pokud upadnete na zem, klekněte si, opřete se čelem o zem, sedněte si na paty, propleťte prsty a spojte ruce na zátylku, lokty překryjte uši, uděláte tzv. klubíčko. V této poloze si chráníte důležité měkké části těla; krk, uši, oči, třísla. V této poloze se pokuste zklidnit, nehýbat se a vyčkat, až pes o vás přestane mít zájem a odběhne, bude zahnán cizí osobou nebo odvolán majitelem psa

V případě pokousání psem vyhledejte vždy ošetření u lékaře, v případě ohrožení života volejte záchrannou službu. Jeli to možné, zjistěte kontaktní údaje majitele psa. Pokud se jedná o toulavého psa, pokuste se zapamatovat, jak vypadal nebo v ideálním případě jej vyfoťte.

Jestliže vás napadne pes, volejte vždy tísňovou linku MP Zlín 156 (1) nebo Policii ČR 158. Vám se podaří ubránit, ale například dítě ve vedlejší ulici už takové štěstí mít nemusí. Navíc volně pobíhající pes může způsobit vážnou dopravní nehodu.

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat

Odchytová služba zabezpečuje nepřetržitou veterinární asanační činnost na území Zlína spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat ze zájmového chovu (zejména psů a koček).

Odchycená zvířata jsou následně vrácena jejich majitelům nebo jsou ve spolupráci s Útulkem pro zvířata v nouzi umísťována do karantény. Odchytová služba neprovádí odchyt volně žijících zvířat s výjimkou poraněných jedinců.

Při nálezu toulavého nebo opuštěného zvířete na území Zlína a jeho místních částí lze kontaktovat stálé operační centrum MP Zlín na tel. č. 577 630 501 – 2, v naléhavých případech lze také využít linku tísňového volání 156 (1).

ostatní informace

Poradenské centrum
Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Služby Poradenského centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Intervenční centrum
Intervenční centrum nabízí své služby osobám ohroženým domácím násilí ze strany osoby blízké či osoby žijící s nimi ve společném obydlí. Služby Intervenčního centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Centrum náhradní rodinné péče
Centrum náhradní rodinné péče nabízí své služby pěstounským či osvojitelským rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání. Dále také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.
U Náhonu 5208
760 01 Zlín

Další informace naleznete zde: https://www.centrum-poradenstvi.cz/

Seniorský ombudsman pro občany Zlína

Pro seniory a osoby starší 60-ti let.

Službu zajišťuje Občanská poradna Charity Zlín.

Kde může ombudsman pomoci, v jakých podnětech seniory směruje k dostupným variantám řešení:

 • úřad je nečinný, úřad nebo úředník se chová arogantně, nevhodně, či senior není spokojen s postupem jednání
 • občansko - právní záležitosti
 • oblast bydlení, dávek, bezpečnosti atp.

 

Další informace naleznete zde: https://www.zlin.charita.cz/poskytovane-sluzby/obcanska-poradna-charity-zlin/seniorsky-ombudsman-pro-obcany-zlina/

 

Odborné sociální a dluhové poradenství

Pro seniory, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi.

Službu zajišťuje Občanská poradna Charity Zlín.

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální poradenství uživatelům, kteří se na službu obrátí. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace, nikoliv za uživatele situaci řešit. Intervence je vždy posuzována podle osoby uživatele a míry jeho soběstačnosti či samostatného jednání. Ve vztahu k uživateli je kladen maximální důraz na individuální přístup. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Občanská poradna přispívá k rozvoji občanské společnosti, podporuje v lidech osobní zodpovědnost a aktivní zájem o řešení jejich problémů.

 

Další informace naleznete zde: https://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=odborne-socialni-a-dluhove-poradenstvi#directory-detail

 

Charita Zlín

Burešov 4886

760 01 Zlín

Další informace naleznete zde: https://www.zlin.charita.cz/adresar/?o=charita-zlin

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.

 • provoz - číslo  Linky bezpečí 116111 můžeš vytočit z mobilního telefonu i z pevné linky kdykoliv během dne i v průběhu noci
 • bezplatně - volání je úplně zadarmo, takže nepotřebuješ žádný kredit
 • věk - zavolat můžeš tehdy, pokud je Ti méně než 18 let nebo jsi student prezenčního studia do 25 let včetně

 

Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice

Další informace naleznete zde: www.linkabezpeci.cz

Senior telefon ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
Linka důvěry pro seniory a jejich blízké funguje od roku 1992.

Pro volající je zcela zdarma. Skutečné náklady na jeden hovor vychází na 650 Kč.

Linka důvěry pomáhá klientům starších 60 let a jejich pečujícím překonat tíživé životní situace, mezi které patří:

 • Osamělost.
 • Ztráta smyslu života.
 • Mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi partnery).
 • Krizové situace ohrožující život či zdraví.
 • Sdílení tíže se zdravotními problémy.
 • Osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.).
 • Vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.

V rámci linky důvěry také poskytujeme:

 • Rady a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu nebo jiné možné příspěvky).
 • Rady a informace ohledně sociálně právních záležitostí (bytová problematika, dědictví, opatrovnictví a další)
 • Rady a informace ohledně domácího násilí nebo týrání, které probíhá většinou v rodině nebo kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení.

NA LINKU SE MŮŽETE OBRÁTIT:

 • Telefonicky na bezplatné číslo zelené linky 800 157 157
 • E-mail:seniortelefon@zivot90.cz, odpověď  Vám zašleme do dvou pracovních dnů

 

LINKA DŮVĚRY SENIOR TELEFON

FRANTIŠEK HORÁK
vedoucí Linky důvěry Senior telefonu
mobil: +420 720 934 930
e-mail: frantisek.horak@zivot90.cz

Další informace naleznete zde: www.zivot90.cz

Hledáte cestu z bezmoci a deprese? Řešíte životní problémy sami se sebou, s dětmi, s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou? Trápí Vás problémy v souvislosti s drogami, hracími automaty, alkoholem, AIDS? Využijte služeb anonymní krizové LINKY SOS Zlín, která je tu pro Vás 24 hodin denně.

Volejte telefon +420 577 431 333 nebo +420 778 400 170 a nebo nám pošlete e-mail na adresu sos@zlin.cz.

Linka SOS, Zlín
Zarámí 4421
761 40 Zlín

Další informace naleznete zde: www.soszlin.cz

Základní informace o projektu

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

 • kyberšikanu a sexting(různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
 • kybergrooming(komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
 • kyberstalking a stalking(nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
 • rizika sociálních sítí(zejména sítě Facebook),
 • hoax, spam a fake news,
 • online závislosti (netolismus, nomofobie),
 • fenomén youtubering,
 • zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

 

Projekt E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého V Olomouci
Žižkovo nám. 5
77140 Olomouc

Další informace naleznete zde: www.e-bezpeci.cz

 

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné sociální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémem návykových látek (v různých stádiích závislosti) a jejich blízkým. Jeho posláním je motivace a podpora klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života. Hlavní pracoviště je ve Zlíně, pobočky pak v Uherském Hradišti a Kroměříži. Služba prochází pravidelnou certifikací.

 • Nabízí poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou), skupinová setkávání pro osoby se závislostí.
 • Poskytuje sociální práci, informační servis, zprostředkování léčby a pomoc v krizi.
 • Relaps nepodmiňuje ukončení spolupráce.

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji
Třída T. Bati 202
763 02 Zlín-Louky

Další informace naleznete zde: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-kraji/

 

Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Základním cílem je motivace k životu bez drogy nebo zlepšení kvality života uživatelů drog ve zdravotní a sociální oblasti. Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit.

 • Nabízíme výměnu injekčního materiálu, testy na infekční onemocnění (HCV, HIV)
 • Poskytujeme individuální poradenství pro klienty a rodiče, pomoc v krizi, informační servis
 • Pomáháme se začleňováním do běžného života (hledání práce, ubytování, vyřizování dokladů…)

 

Kontaktní centrum ve Zlíně
Gahurova 1563/5
760 01 Zlín
Další informace naleznete zde: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-ve-zline/

Jsme zlínské občanské sdružení provozující nízkoprahové kluby a terénní sociální práci pro děti a mládež, psychologickou poradnu a přednáškovou činnost na školách.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Bezpečný prostor pro alternativní trávení volného času pro děti a mládež od 9 do 21 let, založený na principu nízkoprahovosti, tedy zcela dobrovolně, zdarma a bez dalších hvězdiček či jiných záludností.

Terénní práce s dětmi a mládeží

Ne, opravdu nevyužíváme mladistvé jako levnou pracovní sílu ke zrytí zahrady. Naši terénní pracovníci - Streetworkeři však mohou být nápomocni při uskutečnění pozitivních změn v jejich životě.

Psychologická poradna

Poskytnutí pomoci a podpory jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poradenství pěstounům.

Přednášky na školách

Přednášková činnost zkušeného lektora nabízí nejrůznější témata besed a interaktivních programů, vhodné pro žáky základních a středních škol s možností individuálního přístupu a zkušenostmi se začleněním dětí a mládeže s ADHD.

UNIE KOMPAS, z.s.
Pod Stráněmi 2505
760 01 Zlín

Další informace naleznete zde: https://www.unko.cz/

 

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies