Strážníci městské policie opět posílí kontroly zlínských hřbitovů

Tak jako každý rok, i letos posiluje Městská policie Zlín v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých kontroly na zlínských hřbitovech. Od tohoto týdne tak budou strážníci denně zajíždět nejen na Lesní hřbitov, ale nevynechávají ani místa posledního odpočinku v dalších částech města. Zvýšené kontroly pak budou pokračovat přes samotný svátek zesnulých i po dobu dalších dvou týdnů.

Během dnů, kdy se letos předpokládá největší nápor návštěvníků, tedy zejména o víkendech 28. – 29. října a 4. – 5. listopadu 2023, bude MP Zlín realizovat dopravně bezpečnostní opatření. V jeho rámci budou strážníci společně s kolegy z republikové policie dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a v případě potřeby jej usměrňovat.

„Naší prioritou přitom bude zajištění bezpečného průjezdu vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Apeluji proto na motorizované návštěvníky Lesního hřbitova, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených a byli ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním účastníkům silničního provozu,“ uvedl k dopravně bezpečnostnímu opatření ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Současně upozorňujeme, že Řád veřejných pohřebišť statutárního města Zlína zakazuje vjezd vozidel na pohřebiště v den Památky zesnulých a v sobotu a neděli před a po dnu Památky zesnulých. Porušení tohoto zákazu může být přestupkem s hrozící pokutou až do výše 10 000 Kč.

Z výše uvedených důvodů vyzýváme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy zejména Lesního hřbitova soukromými vozidly a raději přednostně využila rozšířených služeb MHD (více informací o posíleném jízdním řádu naleznete zde).

Městská policie Zlín dále upozorňuje návštěvníky pietních míst, aby věnovali zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

„V žádném případě neponechávejte v zaparkovaných automobilech cenné nebo zdánlivě cenné předměty. Při údržbě hrobů neodkládejte tašky s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí na místa, kde je nebudete mít pod přímou kontrolou, vyhýbejte se opuštěným místům a k návštěvě hřbitovů raději zvolte takovou denní dobu, kdy se zde budou pohybovat i další lidé,“ doporučil závěrem ředitel Kladníček.

– pj –

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies