Bdělost strážníka Městské policie Zlín z okrsku Jižní Svahy, který prováděl v úterý 19. září 2023 ranní dohled nad bezpečnou cestou dětí na školní autobus v místní části Mladcová, zabránila možným škodám na majetku nebo újmě na zdraví. Když se totiž po ukončení dohledu vracel ke služebnímu vozidlu, upoutaly jeho pozornost záblesky u jednoho z tamních rodinných domů.

Jak strážník následně zjistil, ty pocházely od poškozeného elektrického vedení a v jejich důsledku začínala hořet blízká okrasná dřevina. Hned v následujícím okamžiku pak došlo k přetržení poškozeného vodiče, který dopadl na zem v těsné blízkosti domu. Protože byl stále pod napětím, docházelo při kontaktu se zemí k silnému jiskření a zahoření drobné vegetace.

Prostřednictvím Stálého operačního centra MP Zlín byla na místo přivolána jednotka hasičského záchranného sboru a pracovníci provozovatele distribuční soustavy. Strážník také vyrozuměl obyvatelku domu, která se až do ukončení opravy preventivně evakuovala společně se svým pejskem.

– pj –