Strážníci dohlíželi na klidný průběh voleb do Evropského parlamentu

Ve dnech 7. – 8. června 2024 se v České republice uskutečnily volby do Evropského parlamentu.

I tentokrát Městská policie Zlín napomáhala jejich poklidnému průběhu. Během obou volebních dnů bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek 7. června 2024 ve 13:30 hodin.

Hlídky MP Zlín tak za oba dny uskutečnily 819 kontrol bezprostředního i širšího okolí volebních místností, na nichž se podílelo celkem 30 strážníků. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb.

Také o těchto volbách můžeme říci, že proběhly ve Zlíně poklidně. Pouze v jednom případě asistovala hlídka MP Zlín u dokladu totožnosti, který zapomněl volič ve volební místnosti. Strážníci mu proto nalezený průkaz doručili do místa jeho bydliště.

V sobotu ve 14:00 hodin proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhne až do pozdních odpoledních hodin. Zpracování volebních výsledků se totiž uskuteční v budově zlínské radnice, v jejíž blízkosti nyní strážníci monitorují a usměrňují příjezd vozidel okrskových volebních komisí.

– pj –

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies