O zvířatech, lidech a strážnících městské policie

Neuplyne den, aby se strážníci Městské policie Zlín nemuseli věnovat také zatoulaným, ztraceným nebo volně pobíhajícím domácím mazlíčkům. Ostatně i z tohoto důvodu je součástí činnosti Útvaru kynologické služby výkon odchytové služby, protože ten, kdo miluje psy, má obvykle také vřelý vztah ke všem živým tvorům (o čtyřech a více nohách).

Ve čtvrtek 23. května 2024 prověřovala hlídka MP Zlín z okrsku Jižní Svahy oznámení o pokousání 15letého chlapce. Toho měl kousnout menší pes, kterého venčila starší žena, do nohy nad kolenem. Ačkoliv byla událost oznámena se zpožděním delším než 2 hodiny, strážníci se pustili do jejího prověřování a byli úspěšní. Zjistili, že psa venčila opodál bydlící seniorka, která jej hlídala jeho majitelce.

Následovalo tak veterinární vyšetření psa, které vyloučilo možnost onemocnění vzteklinou. V daném případě ale došlo ke spáchání přestupku proti občanskému soužití a přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Platná obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích totiž stanoví povinnost opatřit psa náhubkem v případě, kdy si to situace vyžádá, jinými slovy tehdy, aby pes nikoho nemohl pokousat. Nešťastná událost tak bude mít dohru před správním orgánem.

V neděli 26. května dopoledne pak došlo k nedorozumění mezi dvěma milovnicemi zvířat. Tentokrát zde figuroval nejen pes jedné z nich, ale také zpěvné ptactvo.

Jak se strážníci dozvěděli, starší žena měla napadnout psa klackem. Pes však zareagoval pohotově, praštit se nenechal a včas uhnul. Příčinou pak mělo být to, že seniorka sype v okolí bydliště zbytky potravy a nemá ráda zvířata.

Hlídka se poté zkontaktovala se seniorkou, která jim uvedla, že je naopak velkou milovnicí zvířat, zejména zpěvného ptactva, a dělá jí velkou radost, když může jejich melodický zpěv poslouchat přes otevřené okno. Proto sem umísťuje kousky ovoce, na které měl ovšem políčeno místo ptáčků sousedčin pes. Toho se proto pokusila odehnat hůlkou, ale v žádném případě by mu neublížila.

Jako nejrozumnější vyřešení této komplikované situace se jevilo vzájemné ujištění, že žádná ze sousedek není nepřítelem zvířat, ba právě naopak. K přikrmování pěvců, kterých je mimochodem popsáno více než 6 500 druhů, pak bylo doporučeno pořízení ptačího krmítka.

A co by to bylo za tiskovou zprávu o zvířátkách, kterou bychom nezakončili záchranou koťátka?

Ve středu 5. června ráno se na MP Zlín obrátila žena, která si cestou do práce povšimla slabounkého mňoukání. To vycházelo z úzkého prostoru mezi zdí a kontejnerem, kam se není možno dostat.

Na místo tak zamířila hlídka z Útvaru kynologické služby, která zjistila, že sem skutečně zapadlo malé kotě. Variant na jeho záchranu bylo více, ty se však značně lišily vynaloženým úsilím i potřebnými náklady. V rámci hospodárnosti zákroku tak strážníci nejprve zvolili tu nejlevnější, která ovšem předpokládala významnou spolupráci ze strany zachraňovaného mláděte kočky domácí. Na provaz, který na místo zásahu doručila hlídka z místního okrsku, totiž přivázali starý ručník a tento za svitu služebních svítilen spustili do úzké štěrbiny mezi dvěma objekty. Pak pozorovali, jak černé klubíčko projevuje bystrý intelekt, vytahuje drápky, zasekává je do ručníku a nechá se opatrně vytáhnout nahoru na světlo boží.

Zbývá dodat, že po pořízení společné fotografie do kočičího alba byla kontaktována pracovnice útulku Dobré ruce, která si zachráněné kotě převzala do své péče.

– pj –

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies