Ve dnech 2. – 3. října 2020 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, s nimiž ve Zlíně souběžně proběhlo také místní referendum k otázce stávajícího provozního modelu provozování vodohospodářské infrastruktury.

I tentokrát Městská policie Zlín napomáhala jejich poklidnému průběhu. Během obou volebních dnů bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo vždy půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek v 13:30 hodin.

Hlídky MP Zlín tak uskutečnily celkem 714 kontrol bezprostředního i širšího okolí volebních místností, na nichž se podílelo na 30 strážníků. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb.

„Chtěl bych poděkovat všem zodpovědným voličům za důstojný přístup k volbám a za dodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Díky zodpovědnému chování jsme tak řešili pouze několik drobností,“ uvedl k průběhu bezpečnostního opatření ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA.

V jednom případě hlídka MP Zlín doručila do místa bydliště občanský průkaz, který jeho držitelka zapomněla ve volební místnosti, a během druhého dne pak u několika volebních místností pozlobil silný vítr, který převrhl stojany se státní vlajkou.

V sobotu ve 14:00 hodin pak proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhne až do pozdních odpoledních hodin. Zpracování volebních výsledků se totiž uskuteční v budově zlínské radnice, před níž strážníci monitorují a usměrňují příjezd vozidel okrskových volebních komisí.

– pj –