Ve dnech 2. – 3. října 2020 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, s nimiž se ve Zlíně souběžně uskuteční také místní referendum k otázce stávajícího provozního modelu provozování vodohospodářské infrastruktury.

„Každé volby chápeme jako mimořádně významnou a důležitou událost pro chod demokratického státu. MP Zlín je proto připravena napomoci jejich poklidnému průběhu formou vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření,“ uvedl ředitel Ing. Milan Kladníček, MBA.

Samotné opatření tak odstartovalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek 2. října 2020 ve 13:30 hodin.

Na území statutárního města Zlína je celkem 74 volebních okrsků, které jsou v rámci bezpečnostního opatření MP Zlín rozčleněny podle spádovosti území do kontrolních sektorů. Po dobu voleb je vyčleněno na 30 strážníků, kteří budou kontrolovat veřejný pořádek v okolí volebních místností po celou dobu jejich otevření.

„Nejen samotné kontroly, ale i průběh celého opatření koordinujeme v těsné spolupráci s Policií ČR“, upřesnil ředitel Kladníček.

V této souvislosti připomínáme, že za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Ve dny voleb je také zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Ať už je názor občanů na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jakýkoliv, prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí a do všech vnitřních prostor objektů vstupujte jen s nasazenými ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Zodpovědným a ohleduplným spoluobčanům děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zvýšené nasazení hlídek MP Zlín bude také pokračovat i po uzavření volebních místností mezi prvním a druhým volebním dnem. Strážníci se zaměří zejména na kontrolu jejich uzamčení a prevenci případného narušení.

Jelikož se zpracování volebních výsledků uskuteční v budově zlínského magistrátu, budou strážníci v sobotu 3. října monitorovat a usměrňovat příjezd jednotlivých svozových vozidel na náměstí Míru. Mimo to budou také průběžnými pochůzkami provádět dohled nad veřejným pořádkem v prostoru radnice a jejím okolí.

– pj –