Pojďte s námi pracovat pro bezpečný Zlín

Od 1. září 2023 plánuje Městská policie Zlín přijetí nových strážníků. Uchazeči budou muset splnit řadu předepsaných požadavků.

„Ani v letošním roce se nejedná o rozšiřování celkového počtu strážníků, ale o doplnění uvolněných pracovních míst,“ upřesnil Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, ředitel MP Zlín.

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát občan České republiky, který splní základní podmínky. Ty jsou obsaženy v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a dále ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi takové požadavky patří:

 • věk alespoň 18 let,
 • trestní bezúhonnost,
 • spolehlivost,
 • dosažení alespoň úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou,
 • zdravotní a tělesná způsobilost.

Zájemce o atraktivní povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní přihlášku, dotazník, doloží k němu rukou psaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a svoji aktuální fotografii. Detailní informace jsou k dispozici zde, předepsané dokumenty pak ke stažení zde.

Uzávěrka termínu podání přihlášek je 16. května a samotné výběrové řízení bude probíhat od 23. května. Úspěšný uchazeč se dozví výsledky nejpozději do konce měsíce června, aby mohl ukončit své současné pracovní závazky a plynule nastoupit k 1. září.

V rámci výběrového řízení pak uchazeč absolvuje přijímací pohovor s komisí určenou ředitelem MP Zlín, testy fyzické zdatnosti, psychodiagnostické vyšetření a zdravotní prohlídku.

Součástí výběrového řízení jsou také u některých obávané testy fyzické zdatnosti. Průměrně zdatný a zdravý jedinec by je však zvládnout měl a také všichni strážníci MP Zlín je v rámci každoročního přezkoušení absolvují. Testy fyzické zdatnosti se skládají z následujících disciplín:

 • 100 m plavání na čas,
 • člunkový běh na 4 x10 m,
 • sestava s tyčí,
 • vytrvalostní běh na 12 minut,
 • leh sed – 2 minuty,
 • kliky na výdrž.

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik v Akreditovaném centru profesní přípravy MP Zlín. Zde se seznámí se všemi oblastmi, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (například sem patří příprava v oblasti právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu v terénu formou hlídkové služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Následně pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a městských policií. Po jejím úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.

„Je to pětiměsíční proces přípravy, který probíhá v našem akreditovaném školícím centru, pod dohledem zkušených lektorů. Z dlouhodobých zkušeností víme, že se úspěšnost u výběrového řízení pohybuje kolem hranice 15 procent. Tím však nechci nikoho odradit, ale případné zájemce naopak motivovat k co nejlepším výkonům,“ uzavřel ředitel.

– pj –

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies