Po několikaleté přestávce zapříčiněné pandemií covid-19 letos zahájily Technické služby Zlín, s.r.o. na území města Zlína tzv. blokové čištění.

Jedná se o komplexní úklid a vyčištění pozemních komunikací, chodníků, asfaltových parkovišť a dalších zpevněných ploch v jednotlivých oblastech, jejichž seznam i s konkrétními termíny naleznete zde.

Aby taková akce měla smysl, je zapotřebí, aby zde neparkovala žádná motorová vozidla, která by bránila v pohybu mechanizaci. V každé lokalitě proto bude vždy s týdenním předstihem instalována přechodná úprava silničního provozu, která spočívá v umístění přenosných dopravních značek „Zóna s dopravním omezením“ se symboly zákazu stání a vyznačenou dobou platnosti.

Značka tak označuje oblast, kde platí ve vyznačenou dobu zákaz stání. Její platnost je ukončena až dopravní značkou „Konec zóny s dopravním omezením“. To prakticky znamená, že pokud řidič při jízdě mine dopravní značku, která označuje zónu s dopravním omezením, je povinen toto dopravní omezení respektovat do okamžiku, dokud neprojede kolem dopravní značky, která ukončuje jeho platnost. Tato značka se tedy neumísťuje zvlášť na každou ulici v dané lokalitě a nevztahuje se na ni ustanovení o ukončení platnosti některých dopravních značek nejbližší křižovatkou.

Dodržování přechodné úpravy silničního provozu budou kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.

Městská policie Zlín děkuje všem řidičům za spolupráci při respektování stanoveného dopravního značení.

– pj –