Na Kudlově a Salaši začalo úsekové měření rychlosti

Městská policie Zlín rozšiřuje trvalý systém úsekového měření rychlosti. Ve čtvrtek 20. dubna v pravé poledne spustila další kamery, tentokrát v příměstských částech Kudlov a Salaš. Pod dohledem jejího Dopravně – bezpečnostního informačního kamerového systému je už celkem devět úseků.

„Město v případě Kudlova i Salaše reagovalo na četné požadavky místních obyvatel, kteří poukazovali na nebezpečí spojená s častým překračováním povolené rychlosti a rovněž na značný pohyb chodců včetně školní mládeže. Všechna naše kontrolní měření oprávněnost stížností potvrdila,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec. Zdůraznil přitom, že kamery dosud na všech místech ve městě přispěly k výraznému zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

Měřený úsek na Kudlově začíná na křížení ulic Václavská a Formanka a pokračuje dolů, kde končí u výjezdu z místní části. Na Salaši se měření týká hlavní komunikace č. III/4972, která vede přes celou obec. V obou případech doplňuje měření rychlosti také snímání jednostopých vozidel.

Celkové náklady na akci a navazující práce dosáhly u každé lokality přibližně 3 miliony korun. „Nové dopravní kamery dokáží měřit rychlost všech projíždějících vozidel včetně motocyklů v obou směrech v kteroukoliv dobu a za všech klimatických podmínek,“ přiblížil ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies