„Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“ – tak zní název akce, kterou v tomto týdnu pořádá Zlínský kraj ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími partnery. Určena je pro žáky třetích tříd základních škol ze Zlínského kraje. Jejím cílem je, aby děti získaly zábavnou formou základní znalosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí. Celkem je přihlášeno 37 škol a 811 žáků.

V rámci akce, která se koná od 24. do 27. dubna na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně, bude dětem také představena práce hasičů, policistů, záchranářů včetně jejich technického vybavení, výzbroje a výstroje. Připraveno je pro ně i mobilní dopravní hřiště.

Partnery akce jsou Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Městská policie Zlín, Pojišťovna VZP, Allianz, BESIP, Barum Czech Rally Zlín, Výstaviště Kroměříž a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení.