Upozorňujeme veřejnost, že Vláda České republiky přijala v pondělí 27. dubna 2020 usnesení č. 483, které zrušuje s účinností ode dne 28. dubna 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 31. března 2020 č. 352, vyhlášené pod č. 143/2020 Sb., kterým se zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Jinými slovy, od úterý 28. dubna 2020 budou postupně zprovozňována zpoplatněná parkoviště, která může v provozní době řidič užít k zaparkování automobilu pouze po uhrazení parkovného.

Kompletní přehled sazeb i provozní doby jednotlivých parkovišť naleznete zde.

Městská policie Zlín děkuje všem uživatelům těchto parkovacích míst za správné uhrazení poplatku a umístění parkovacího lístku viditelně za čelní sklo.

– pj –