Rozdáním pololetních vysvědčení ve středu 31. ledna 2018 se školní roku 2017/2018 přehoupl do svojí druhé poloviny. Aby cesta dětí do vzdělávacích zařízení probíhala také v tomto období bezpečně, budou strážníci Městské policie Zlín i nadále dohlížet u vytipovaných přechodů pro chodce.

Strážníky budou moci potkat žáci, rodiče i ostatní účastníci silničního provozu, každé ráno na patnácti určených místech. Ta se nacházejí v centru města na Štefánikově ulici (u křižovatky s ulicí Slovenská), v blízkosti škol na Kvítkové ulici, Havlíčkově, Benešově a Fügnerově nábřeží. Na sídlišti Jižní Svahy pak na ulicích Česká a Křiby, na mimořádně frekventované ulici Okružní a podle možností také na ulici Sportovní. V místní části Malenovice na Švermově ulici, na třídě Svobody a nepravidelně také na ulici Komenského. V místní části Mladcová u točny MHD, ve Štípě na Nové cestě a v Kostelci u křižovatky ulic Přehradní a Zlínská.

„I přes přijatá opatření žádáme motorizované účastníky silničního provozu, aby v ranních hodinách nejen v blízkosti zařízení pro mládež věnovali potřebnou pozornost řízení svého vozidla a odpovědným přístupem tak přispívali k větší bezpečnosti školáků,“ uvedl k tomuto dopravně bezpečnostnímu opatření ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček.

Městská policie Zlín rovněž nabádá rodiče dětí, kteří své potomky dopravují do škol vozidlem, aby zvolili pro zastavení vozidla k vysednutí dětí taková místa a situace, které nebudou působit kolizně a nebudou ohrožovat ostatní. 

– pj –