V lednu 2018 proběhla dvoukolová volba prezidenta České republiky.

I tentokrát Městská policie Zlín napomáhala jejich poklidnému průběhu. Během obou kol bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo vždy půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek ve 13:30 hodin.

Hlídky MP Zlín tak uskutečnily v prvním kole 756 a v druhém dokonce 794 kontrol bezprostředního i širšího okolí volebních místností, na nichž se pokaždé podílelo na 30 strážníků. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb.

Na rozdíl od některých míst v republice proběhly volby ve Zlíně naprosto klidně. Drobné nedostatky, které se v několika případech týkaly vyvěšení státní vlajky a v jednom případě umístění propagačního letáku jednoho z kandidátů v objektu, v němž se nacházela volební místnost, vyřešili strážníci na místě s předsedy jednotlivých okrskových volebních komisí.

V sobotu ve 14:00 hodin pak proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhne až do pozdních odpoledních hodin. Zpracování volebních výsledků se totiž uskuteční v budově zlínské radnice, před níž strážníci monitorují a usměrňují příjezd vozidel okrskových volebních komisí.

– pj –