Ve dnech 24. – 25. května 2019 se v České republice uskutečnily volby do Evropského parlamentu.

I tentokrát Městská policie Zlín napomáhala jejich poklidnému průběhu. Během obou volebních dnů bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek 24. května 2019 ve 13:30 hodin.

Hlídky MP Zlín tak za oba dny uskutečnily 767 kontrol bezprostředního i širšího okolí volebních místností, na nichž se podílelo 30 strážníků. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb.

Také o těchto volbách můžeme říci, že proběhly ve Zlíně poklidně. Drobné nedostatky, které se v několika případech týkaly nesprávného vyvěšení státní vlajky a v jednom případě umístění propagačního letáku kandidujícího politického uskupení v objektu, v němž se nacházela volební místnost, vyřešili strážníci na místě s předsedy jednotlivých okrskových volebních komisí. Vedle toho pak hlídka z okrsku Jižní Svahy řešila také dva vulgární nápisy na vozovce, které reprezentovaly politický názor pisatele. Jeden z nich byl již správcem komunikace odstraněn, druhý čeká stejný osud v příštím týdnu.

V sobotu ve 14:00 hodin proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhne až do pozdních odpoledních hodin. Zpracování volebních výsledků se totiž uskuteční v budově zlínské radnice, v jejíž blízkosti nyní strážníci monitorují a usměrňují příjezd vozidel okrskových volebních komisí.

– pj –