Poslední den roku 2020 byl doslova ve znamení ztrát a nálezů. Množství takových událostí, které řešili strážníci Městské policie Zlín, rozhodně nepatří mezi běžné. Relativně klidný příchod nového roku 2021 pak narušily jen problémy s pyrotechnikou, rušením nočního klidu a mezilidskými vztahy.

První nalezenou peněženku převzala hlídka MP Zlín ráno v centru města. Vedle drobné hotovosti a platební karty se uvnitř nacházely také osobní doklady jejího vlastníka, kterého tak strážníci mohli o nálezu prakticky ihned vyrozumět.

Přibližně o 45 minut později nalezla jiná hlídka MP Zlín při kontrole sadu Svobody síťovou jízdenku MHD, která patřila 14leté slečně ze Zlína. Nález jí následně předali přímo v místě bydliště.

Hodinu po poledni přijalo stálé operační centrum oznámení, že u jednoho z bankomatů se má nacházet finanční hotovost ne úplně malé hodnoty. Oznamovatel se na místě již nenacházel, ale hlídka MP Zlín, která sem dorazila o 5 minut později, peníze skutečně nalezla. Pokud se jejich majitel nepřihlásí a hodnověrně neprokáže, že jsou jeho, bude záležitost dořešena v pondělí s finančním ústavem provozujícím bankomat.

Následovalo relativně klidné odpoledne, během něhož strážníci upozorňovali majitele automobilů, kteří si je nejspíše v roztržitosti nezabezpečili proti neoprávněnému vniknutí, a vyřešili poslední krádež loňského roku v jednom ze zdejších supermarketů.

Několik minut před sedmou hodinou večerní pak ale hlídky MP Zlín spěchaly do místní čtvrti Čepkov, kde se za zábradlím mostu přes řeku nacházela sedící a s nikým nekomunikující žena.

Strážníkům se po chvíli podařilo s dotyčnou navázat kontakt a přimět ji, aby se vrátila na bezpečnější stranu zábradlí. Následně bylo zjištěno, že 33letou ženu trápila předchozí hádka s přítelem a na mostě se tak usadila proto, že se potřebovala uklidnit. Orientační vyšetření s hodnotou 1,7 promile napovědělo, že se nejednalo o nejlepší nápad, ale dotyčná nakonec dokázala kontrolovat své chování a odebrala se ke svému bydlišti.

Ještě před osmou hodinu vyjížděli strážníci z okrsku Jižní Svahy do domácnosti 57leté ženy, která měla opět neshody se svým 45letým přítelem. Ani tentokrát se nejednalo o jednorázový incident, ale další příběh z nekonečného seriálu jejich rozchodů. Těch bylo jen v letošním roce na desítky a obvykle se u této dvojice neobejdou bez asistence strážníků.

Nepříliš invence projevil kolem půl deváté amatérský pyrotechnik poté, co po vystřelení ohňostroje došlo k zahoření papírové odpalovací baterie. Dotyčný se totiž odebral pryč a ponechal ji svému osudu mezi domy a v blízkosti zaparkovaných automobilů. Potenciální nebezpečí odstranila až hlídka MP Zlín, která hořící zbytky svépomocí uhasila.

Krátce před třetí hodinou byla přivolána hlídka MP Zlín do čtvrti Letná, kde došlo k roztržce mezi dvěma muži. Ti si po společné oslavě navzájem poškodili své automobily, kterým nyní chybí funkční zpětná zrcátka. Šetření incidentu, při němž opět sehrál negativní roli zkonzumovaný alkohol, si nakonec převzala hlídka republikové policie.

Během silvestrovské noci řešily hlídky MP Zlín další případy porušení vládních krizových opatření nebo narušení veřejného pořádku. K jejich vyřešení v drtivé většině postačovala domluva a dobrovolná náprava protiprávního stavu. Vítání roku 2021 tak hodnotíme jako klidné a všem spoluobčanům přejeme, aby byl nový rok lepší než ten minulý a prožili jej v pevném zdraví.

– pj –