Poněkud nezvyklá situace ve voze MHD se odehrála v neděli 1. září 2019 odpoledne na sídlišti Jižní Svahy. 

Krátce po druhé hodině se na Městskou policii Zlín obrátil muž, který cestoval trolejbusem do centra města. Operačnímu důstojníkovi uvedl, že ve stejném voze cestoval také zjevně opilý muž se psem. Dotyčný však na předchozí zastávce vystoupil a nebohé zvíře zapomněl uvnitř. 

Strážníci psa od oznamovatele převzali a přibližně o čtyřicet minut později se setkali s jeho „psovodem“. Jednalo se o 33letého cizince, který měl v celé věci hned jasno. Podle něj je jasným viníkem nezodpovědný pes, který nepochopil, na které zastávce se vystupuje. K povinnosti uložené obecně závaznou vyhláškou mít psa na vodítku, se sám jaksi nehlásil, a tak jej nyní čeká dořešení protiprávního jednání v přestupkovém řízení. Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání mu nyní hrozí až padesátitisícová pokuta.

– pj –