Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, se nyní nacházíme na území České republiky v tzv. nouzovém stavu. Přijatá opatření kladou zvýšené nároky na všechny občany a pro úspěšné zvládnutí této nákazy vyžadují, aby každý z nás dokázal dobrovolně unést kus osobní odpovědnosti za své chování.

Aktuální přehled všech opatření je průběžně zveřejňován na webových stránkách Vlády České republiky: www.vlada.cz.

Připomínáme, že vláda schválila novelu nařízení vlády, podle kterého se za nakažlivou lidskou nemoc nově považuje koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

Dalším z důležitých preventivních opatření je nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí. To se od poledne 13. března 2020 nově vztahuje kromě Itálie i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Od 14. března do 24. března 2020 do 06:00 hodin se také mj. zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen:

 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin, časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně;

Provozovny ve Zlíně jsou podle dosavadních informací dostatečně zásobeny a není žádný důvod k panice a zbytečnému hromadění zásob. Mějte prosím na paměti, že i prodavačky a prodavači v obchodech jsou lidé, kteří si zaslouží úctu a zdvořilé či alespoň slušné chování ze strany zákazníků.

Smyslem jednotlivých nařízení je zamezit zbytečnému přímému kontaktu mezi lidmi. To evidentně nedochází těm, kteří si obstarali alkoholické nápoje a v době uzavřených provozoven stravovacích služeb se během pátečního večera a noci shlukovali na veřejných prostranstvích. V jednom případě se taková událost neobešla bez fyzického napadení 38letého muže, který musel být převezen k ošetření do krajské nemocnice.

O alkoholu se v souvislosti s nákazou ví, že může dobře posloužit jako dezinfekční prostředek k ZEVNÍMU použití. Tato informace však zjevně nedorazila k 40letému muži ze Slušovic, který jej v pátek 13. března 2020 večer aplikoval vnitřně, a to navíc v nepřiměřeném množství. Vzhledem k absenci kontroly chování tak strážníkům nezbylo nic jiného, než jej převézt po lékařském vyšetření do protialkoholní záchytné stanice. Tímto také zdravíme 34letého muže ze Zlína, u nějž analyzátor alkoholu v dechu vykázal hodnotu bezmála 2,5 promile, a který zaměstnal nejen strážníky a zdravotnické záchranáře, ale následně také zdravotníky v nemocnici.

V sobotu 14. března 2020 nad ránem pak hlídky MP Zlín a Policie ČR krotily vášně dvojice cizinců, kteří se nevybíravým způsobem domáhali na jedné z čerpacích stanic prodeje alkoholu, a ve venkovních prostorách po nich zůstaly střepy.

Jak jsme informovali již včera, MP Zlín přijímá v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu preventivní protiepidemická opatření. Jejich součástí může být skutečnost, že se strážníci budou v některých případech pohybovat s nasazenými ochrannými prostředky. Ty chrání je samotné, ale i okolí, např. v případech, kdy vstupujeme do bytů, abychom pomohli rodinným příslušníkům s indisponovaným seniorem, který spadl z lůžka. Pokud tedy strážníky uvidíte s ochrannými prostředky, není důvod ke znepokojení. Jestliže by v daném místě hrozilo bezprostřední nebezpečí pro veřejnost, učinili bychom účinná opatření, aby se sem vůbec nedostala.

Rádi bychom závěrem varovali ty z našich milých spoluobčanů, které postihne nápad na vymyšlení nepravdivé zprávy o nákaze a její následné šíření na sociálních sítích, kde může vyvolávat zbytečnou paniku. Pro začátek bychom si dovolili doporučit nějakou jinou vhodnou aktivitu k trávení volné času. Pokud by to ovšem nezabralo, upozorňujeme, že takové jednání může zakládat podezření z trestného činu podle § 357 Trestního zákoníku s názvem Šíření poplašné zprávy.

– pj –