V některých případech se na Městskou policii Zlín obrací spoluobčané s problémy, které jsou již na první pohled mimo působnost obecní policie. Několik „elektrizujících“ událostí z minulého týdne tak úplně nesouviselo s veřejným pořádkem a bezpečností, ale volající i přesto hledali pomoc u strážníků. Pokud to jen trochu jde, rádi pomůžeme.

Nejprve se na operačního důstojníka MP Zlín obrátil rozezlený muž, kterého rozpálila do běla skutečnost, že mu již nějakou dobu nejde v domě elektřina. Když strážník marně vysvětloval, že distribuce elektrické energie pro konečné spotřebitele nespadá mezi aktivity provozované městskou policií, nabídl volajícímu, že věc sám prověří. Tak vzápětí učinil a dotyčný se spokojil se zprostředkovanou informací, že plánovaná odstávka se již blíží ke svému konci.

O poznání v nepříjemnější situaci byla 59letá žena ze Zlína, která zamířila na dovolenou na opačný konec republiky. V odpoledních hodinách ji totiž přepadly pochyby, jestli vypnula a odpojila ze zásuvky žehličku, kterou ještě ráno používala.

K prověření události tak k jejímu bydlišti zamířila hlídka z místního okrsku, která žádné stopy po hrozícím požáru nezaznamenala. Majitelka bytu přesto požádala strážníky, aby vstoupili dovnitř a věc raději osobně prověřili. Hlídka následně zjistila, že k obavám není žádný důvod, žehlička byla odpojena od elektrické sítě.

Do třetice se na MP Zlín obrátila 76letá žena, kterou vystrašilo opakované vypnutí elektrického obvodu v jejím bytě jističem.

Shodou okolností byl ve službě strážník, který byl původní profesí mechanik elektronických zařízení, a ještě větší náhodou měl sebou na služebně potřebný „vercajk“. Společně s kolegou se tak vypravili do bytu nebohé seniorky, kde zjistili, že příčinou je starší rychlovarná konvice, která byla pomyslné „tři vteřiny“ před zahořením. Oznamovatelce tak sdělili, že je tento spotřebič životu nebezpečný, a ta jim odvětila, že zcela novou konvici má již několik let schovánu ve skříni, ale tu starou jí prostě bylo líto vyhodit…

– pj –