Ve dnech 5. – 6. října 2018 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí.

„Každé volby chápeme jako mimořádně významnou a důležitou událost pro chod demokratického státu. MP Zlín je proto připravena napomoci jejich poklidnému průběhu formou vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření,“ uvedl ředitel Ing. Milan Kladníček, MBA.

Začátek opatření je naplánován půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy na pátek 5. října 2018 ve 13:30 hodin. Uzavření volebních místností proběhne sice v sobotu ve 14:00 hodin, ale opatření se protáhne až do večera.

„Nejen samotné kontroly, ale i průběh celého opatření koordinujeme v těsné spolupráci s Policií ČR“, upřesnil ředitel Kladníček.

Na území statutárního města Zlína je celkem 74 volebních okrsků, které jsou v rámci bezpečnostního opatření MP Zlín rozčleněny podle spádovosti území do pěti sektorů. Po dobu voleb je vyčleněno na 30 strážníků, kteří budou kontrolovat veřejný pořádek v okolí volebních místností po celou dobu jejich otevření.

V této souvislosti připomínáme, že za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Ve dny voleb je také zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Zvýšené nasazení hlídek MP Zlín bude ale pokračovat i po jejich uzavření mezi prvním a druhým volebním dnem. Strážníci se zaměří zejména na kontrolu uzamčení a neporušenosti pečetí na volebních místnostech.

Jelikož se zpracování volebních výsledků uskuteční v budově zlínského magistrátu, budou strážníci v sobotu 6. října monitorovat a usměrňovat příjezd jednotlivých svozových vozidel na náměstí Míru. Mimo to budou také průběžnými pochůzkami provádět dohled nad veřejným pořádkem v prostoru radnice a jejím okolí.

– pj –