Od 1. září 2022 plánuje Městská policie Zlín přijetí nových strážníků. Uchazeči budou muset splnit řadu předepsaných požadavků.

„Ani v letošním roce se nejedná o rozšiřování celkového počtu strážníků, ale o doplnění uvolněných pracovních míst,“ upřesnil Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, ředitel MP Zlín.

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát občan České republiky, který splní základní podmínky. Ty jsou obsaženy v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a dále ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi takové požadavky patří:

 • věk alespoň 18 let,
 • trestní bezúhonnost,
 • spolehlivost,
 • dosažení alespoň úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou,
 • zdravotní a tělesná způsobilost,
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Zájemce o atraktivní povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, který je ke stažení zde, doloží k němu rukou psaný životopis a fotografii. Uzávěrka termínu podání přihlášek je 31. května, termín výběrového řízení formou osobních pohovorů je na začátek června. Úspěšný uchazeč se výsledky dozví do konce měsíce, aby mohl ukončit své současné pracovní závazky a plynule nastoupit k 1. září.

V rámci výběrového řízení pak uchazeč absolvuje přijímací pohovor s komisí určenou ředitelem MP Zlín, testy fyzické zdatnosti, psychodiagnostické vyšetření (obdobné jako pro policisty Policie ČR) a zdravotní prohlídku.

Součástí výběrového řízení jsou také u některých obávané testy fyzické zdatnosti. Průměrně zdatný a zdravý jedinec by je však zvládnout měl a také všichni strážníci MP Zlín je v rámci každoročního přezkoušení absolvují. Testy fyzické zdatnosti se skládají z následujících disciplín:

 • 100 m plavání na čas,
 • člunkový běh na 4 x10 m,
 • sestava s tyčí,
 • vytrvalostní běh na 12 minut,
 • leh sed – 2 minuty,
 • kliky na výdrž.

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik v Akreditovaném centru profesní přípravy MP Zlín. Zde se seznámí se všemi oblastmi, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (například sem patří příprava v oblasti právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu v terénu formou hlídkové služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Následně pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a městských policií. Po jejím úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.

„Je to pětiměsíční proces přípravy, který probíhá v našem akreditovaném školícím centru, pod dohledem zkušených lektorů. Z dlouhodobých zkušeností víme, že se úspěšnost u výběrového řízení pohybuje kolem hranice 15 procent. Tím však nechci nikoho odradit, ale případné zájemce naopak motivovat k co nejlepším výkonům,“ uzavřel ředitel.

– pj –