Mimořádně silné bouřky, které způsobily rozsáhle škody na budovách, domech i veřejné zeleni, zasáhly jižní Moravu, ale i město Luhačovice. Krizový štáb města Zlína proto během pátečního dopoledne zmobilizoval lidské zdroje i techniku, které vyslal do Luhačovic. Zjišťují se i potřeby obcí na jižní Moravě.

„Předně chci vyjádřit sounáležitost všem lidem v zasažených oblastech. Z pozice Krizového štábu města Zlína jsme vývoj mimořádně silných bouřek v průběhu celého večera monitorovali. Když se k nám dostala informace, že byly zasaženy i Luhačovice, začali jsme ihned komunikovat ohledně možné pomoci. Během pátečního dopoledne jsme zmobilizovali 10 proškolených a kvalifikovaných lidí, kteří vyrazili i s technikou do Luhačovic pomoci odklízet škody. Zároveň zjišťujeme, jaká pomoc je potřeba na jižní Moravě, tu se pak pokusíme zajistit,“ sdělil primátor Zlína, Jiří Korec.

Do Luhačovic vyrazilo 5 členů Jednotek požární ochrany Zlín – Prštné, 3 zástupci Městské policie Zlín, 2 zaměstnanci Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. Dalších takřka 50 členů Sboru dobrovolných hasičů města Zlína je připraveno k výjezdu, pokud budou v Luhačovicích potřeba.

Na jižní Moravě aktuálně probíhají ještě i záchranné práce za účasti složek IZS a také kontroly objektů pro vyhodnocení jejich případné nutné demolice. Koordinace jednotlivých prací je z důvodů rychlosti naprosto nutná, a proto město Zlín nabídlo pomoc a v současné chvíli čeká na další pokyny k případnému využití městem nabízené lidské či technické podpory.

„Děkuji všem, kteří se na organizaci pomoci i její aktivní realizaci podílí. Jsem rád, že umíme v případě potřeby rychle jednat,“ doplnil primátor Korec.

– tm –