Stále složitější je pořízení se skupinou sociálně nepřizpůsobených osob, které se zdržují v blízkosti zlínského autobusového nádraží. Dotyční, kteří jsou vesměs bez jakéhokoliv reálného majetku, nejspíše pochopili, že sankce za porušování právních předpisů tohoto státu na ně jen tak lehce nedosáhnou. A tak se prakticky denně dopouští přestupkového jednání, přičemž jim jsou ukládané pokuty doslova k smíchu. Nejinak tomu bylo i ve středu 19. června 2019 krátce před třetí hodinou ranní.

V hluboké noci prováděla hlídka Útvaru kynologické služby MP Zlín kontrolu okolí autobusového nádraží. V parčíku nad ním probíhala bujará party, které se účastnilo 9 sociálně nepřizpůsobených osob. Alkohol v místě, kde je jeho konzumace zakázána, tekl proudem a místo bylo znečištěno rozházenými odpadky – nejčastěji prázdnými obaly od alkoholu a nedopalky cigaret.

Strážníci zjistili, že se jedná o 7 mužů a 2 ženy ve věku 22 – 65 let, kterým v organizmu kolovalo od 1,5 do 3,4 promile. Výzvě k provedení orientačního vyšetření nevyhověl pouze 45letý muž, který se pochlubil infekčním onemocněním a hlídku prakticky soustavně zasypával výhrůžkami a vulgárními nadávkami nejhrubšího zrna. Vědom si nejspíše své vlastní beztrestnosti za přestupkové jednání, přecenil vzápětí své síly. V nečekaný okamžik se totiž vrhl ke služebnímu psovi, kterého se mu podařilo uchopit za hlavu. Přitom však došlo ke strhnutí náhubku a soudného člověka snad nepřekvapí, že si zvíře nenechalo takové důvěrné sblížení líbit. Dotyčný obdržel od psa kousnutí do pravé ruky, což na jeho další chování nakonec zapůsobilo lépe, než všechny předchozí pokusy o normální domluvu.

Hlídka MP Zlín proto na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu, která podnapilému muži zranění ošetřila. Poté následoval jeho převoz k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice, kde byla zjištěna hladina alkoholu v organizmu dosahující 4,1 promile.

 pj –