V uplynulých dnech museli strážníci krotit hned několik agresivních jedinců

Hned s několika agresivními jedinci, kteří svým jednáním obtěžovali okolí, se museli v posledních dnech vypořádat strážníci Městské policie Zlín. A ani v jednom z následujících případů to bohužel nešlo po dobrém.

V pondělí 29. dubna 2024 večer kontaktovali stálé operační centrum MP Zlín pracovníci ostrahy krajské nemocnice. Ti uvedli, že museli opakovaně vyvést z areálu nevábně zapáchajícího muže, který se snažil dostat do různých pavilónů, aby si zde nabil svůj mobilní telefon. Dotyčný však jejich výzev nedbá a stále se vrací zpět. Na místo tak zamířila nejbližší motorizovaná hlídka MP Zlín.

O několik minut později se strážníci dozvěděli, že došlo k fyzickému napadení zaměstnanců ostrahy. Když dotyčného doprovázeli mimo areál, měl se nečekaně otočit a na oba muže zaútočil pěstmi. Jednomu z nich tak způsobil oděrky na horních končetinách, druhému pak rozrazil ret.

Hlídka MP Zlín se proto vydala ve směru dalšího pohybu útočníka. Netrvalo dlouho a agresivního muže nalezla na ulici 2. května. Při pokusu o jeho zkontaktování však dotyčný zaútočil na jednoho ze strážníků, a hlídka byla nucena použít ke své obraně síly. Později zjištěný 46letý muž ze Zlína se tak ocitnul na zemi v poutech.

Po konzultaci okolností události s Policií ČR bylo jeho protiprávní jednání kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Muže tak nyní čeká řízení před správním orgánem, kde mu hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč.

Dalšího nepoddajného jedince pak musela hlídka MP Zlín krotit v pátek 3. května večer na železniční zastávce Zlín – Dlouhá.

Krátce po deváté hodině se na tísňovou linku 156 obrátil zaměstnanec Správy železnic, který upozornil na podnapilé muže nebezpečně se pohybující v těsné blízkosti kolejí. O osm minut později sem proto dorazila hlídka MP Zlín.

V přístřešku zastávky pak strážníci nalezli dva spící muže ve věku 43 a 66 let ve zjevně podnapilém stavu. Oba dva trpěli mylnou představou, že si mohou ve svém stavu ustlat kdekoliv se jim zamane, což ovšem není pravda. Zákon o ochraně před škodlivými účinky návykových látek totiž výslovně zakazuje zdržovat se pod vlivem alkoholu ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou a na nástupišti veřejné dopravy.

Zatímco starší i přes hodnotu 2,4 promile alkoholu v dechu poměrně rychle pochopil, která „bije“, mladší se choval značně neurvale, byl vulgární a hlasitě křičel, chvílemi snad i zpíval. Absence kontroly jeho jednání pak vygradovala pokusem o útěk po železniční trati, takže i k jeho zpacifikování museli strážníci použít donucovacích prostředků. Se stejnou hodnotou alkoholu v dechu jako u jeho spolunocležníka bylo o dalším osudu agresivního jedince rozhodnuto. Strážníci ho převezli k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.

Oba muže nyní čeká přestupkové řízení před správním orgánem.

K dalšímu zjevně podnapilému muži, který nedokázal udržet přímý směr po rovném a širokém chodníku, ale podlehl těsnému objetí s blízkým keřem, vyjížděla hlídka MP Zlín v neděli 5. května večer.

Po příjezdu strážníci nejprve spatřili na blízké lavičce batoh a pugét květin, načež se ze země zvednul muž, který se vrávoravě přemístil za těmito předměty. Jak bylo záhy zjištěno, jednalo se o cizozemce, který na přítomnost strážníků reagoval nepřiměřeně podrážděně a agresivně. Když ignoroval výzvy k prokázání totožnosti a po chvíli se dokonce pokusil jednoho z členů hlídky agresivně odstrčit, také on skončil opět na zemi s pouty na rukou.

Následovalo předvedení tajemného cizince na policejní služebnu, kde bylo zjištěno, že se jedná o 45letého občana Ukrajiny. Protože agresivní jednání dotyčného s hodnotou 2,3 promile alkoholu v dechu neustávalo, i jeho čekal transport na kroměřížskou záchytku.

Také jeho protiprávním jednáním se bude zabývat správní orgán.

– pj –

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies