S větším počtem osob, které se projevovaly agresivně vůči svému okolí, se v sobotu 16. listopadu 2019 potýkali strážníci Městské policie Zlín. Ve dvou následujících případech museli dokonce použít donucovacích prostředků.

První incident se odehrál přibližně o půl druhé v noci na sídlišti Jižní Svahy v blízkosti tamní služebny městské policie. Zde došlo k potyčce mezi 33letým Zlíňanem a skupinkou dalších tří mužů ve věku 36 – 48 let. Příčinou mělo být údajné nabízení a poptávání návykových látek, které ovšem skončilo fackami doprovázenými výhrůžkami a nadávkami nejhrubšího kalibru.

Strážníci na scénu vstoupili v okamžiku, kdy rozrušený Zlíňan už před sebou šermoval nožem a dva z trojice se k němu vraceli zpět s přesvědčením, že předtím dostal málo. Hlídka MP Zlín podezřelému za použití donucovacích prostředků nůž odejmula a přiložila mu služební pouta.

Samotný incident a konečná kvalifikace protiprávního jednání všech zúčastněných je nyní předmětem dalšího šetření.

Půlhodinu před půlnocí pak jiná hlídka MP Zlín spatřila poblíž čtvrti Obeciny 42letého muže, který se vydal ve směru svého bydliště s využitím náhonu na všechny čtyři končetiny. Strážníci se rozhodli prověřit jeho zdravotní stav, což se ovšem prakticky ihned znelíbilo jinému muži, který se nacházel poblíž, a s lezoucím mužem ho již na první pohled spojovala pouta opilecké solidarity. Místní 36letý muž se pokoušel strážníkům aktivně bránit v provádění služebního zákroku, a tak na místo zamířila další hlídka. Teprve poté dotyčný prokázal svoji totožnost, ale i přes trpělivě poskytnuté poučení si trval na svém, že mu nikdo na světě nic nemůže a naopak on může komukoliv cokoliv.

Mezitím se první hlídce podařilo navázat kontakt s lezoucím, který nakrátko vypnul pohon 4×4 a podrobil se orientačnímu vyšetření. To prokázalo, že mu v organizmu koluje na 3 promile alkoholu, což byl také hlavní důvod absence kontroly jeho chování a prudkého střídání nálad.

Komedie v podání dvou opilců nabrala značné grády v okamžiku, kdy „lezec“ vstal a pokusil se jednoho ze strážníků praštit pěstí do obličeje. Jeho podlý útok však hlídka úspěšně odvrátila, načež se zmátožil i druhý z mužů a poněkud nepředloženě se ohnal po dalším z přítomných strážníků.

Oba dva výtečníci tak museli být zpacifikováni za použití donucovacích prostředků a nyní se bude každý z nich zpovídat před správním orgánem z přestupků proti veřejnému pořádku.

– pj –