V našem velkém letním kvízu pokračujeme otázkou s ohodnocením až jeden rok odnětí svobody:

„Je pravdou, že podání alkoholu dítěti může být trestným činem?“

Odpověď zní:

„Ano, za určitých okolností se nemusí jednat pouze o přestupek, ale může jít o trestný čin. Jeho znění nalezneme v § 204 Trestního zákoníku, který říká, že se ho dopustí pachatel, který ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol. Dobré je v této souvislosti vědět, že dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let.“

Právě tyto znalosti nejspíše chyběly 40leté ženě ze Zlína, která se v pátek 22. července 2022 večer pohybovala v blízkosti letní filmové projekce na sídlišti Jižní Svahy. Na tom by jistě nebylo nic závadného, pokud by nerozdávala alkoholické nápoje dětem – tedy osobám mladším osmnácti let. Její jednání přitom strážníkům potvrdili očití svědci a hlídce se podařilo zajistit důkazní materiál.

Strážníci proto podezřelou omezili na osobní svobodě a následně ji předali k dalšímu šetření kolegům z republikové policie.

– pj –