Skutečnost, že konzumace alkoholických nápojů dětmi může mít velmi vážné následky, je mezi dospělými všeobecně známa. Pokud má ovšem k alkoholu přístup mladistvý, kterému se náhle dostaví vnuknutí v podobě „dobrého nápadu“, je na problém zaděláno.

Ve čtvrtém únorovém týdnu byla hlídka Městské policie Zlín přivolána do jedné ze zlínských základních škol, kde byl ze strany pedagogických pracovníků zjištěn žák pod vlivem alkoholu.

Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se mladistvý vrátil do školy na odpolední část vyučování, přičemž se uvedl do podnapilosti během přestávky. A to řádně, protože orientační vyšetření prokázalo 1,8 promile alkoholu v dechu.

Jak následně vyšlo najevo, prsty v jeho stavu měl stejně starý spolužák, který doma smíchal bylinný likér s nealkoholickým nápojem a tento poskytl svému kamarádovi. Sám míchač se přitom konzumaci alkoholu vyhnul, což hlídka MP Zlín opět ověřila orientačním vyšetřením. Oba výtečníky poté strážníci předali rodičům.

Incident bude mít nyní dohru před správním orgánem. Mladistvý, který podal alkohol svému mladistvému kamarádovi, je totiž odpovědný za přestupek podle zákona na ochranu před škodlivými účinky návykových látek. Vzhledem k věku obou chlapců bylo rovněž vyrozuměno Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína.

– pj –