Mládě zajíce polního, které se choulilo na poměrně frekventovaném chodníku na sídlišti Jižní Svahy, objevila v úterý 27. února 2018 v podvečerních hodinách kolemjdoucí žena. Protože se jí zželelo nebohého tvora, kterému reálně mohlo hrozit zašlápnutí od nepozorného chodce, odnesla jej na nedalekou služebnu Městské policie Zlín.

Strážníci od ní mládě zajíce převzali a následně je předali kolegovi z odchytové služby, který ho převezl do zlínského útulku.

Upozorňujeme však veřejnost, že mláďata volně žijících zvířat obvykle není potřeba v přírodních podmínkách zachraňovat. Zdravý jedinec je plně vybaven k přežití i za klimatických podmínek, které se mohou lidem zdát jako špatné. Matka se dokáže o svá mláďata postarat a k uspokojení jejich základních potřeb patří zajišťování potravy. Přitom se však musí od mláďat vzdálit a ta se pak mohou člověku jevit jako opuštěná. Dotyk lidské ruky však zapříčiní, že zdánlivě opuštěné mládě již rodiče nepřijmou zpět, což pro ně poté znamená jistou smrt.

– pj –