S pozvolným příchodem jara bychom rádi připomenuli všem milovníkům psů, kteří je venčí na veřejných prostranstvích, že pravidla pohybu psů jsou ve Zlíně upravena obecně závaznou vyhláškou. Ta stanoví, že na veřejných prostranstvích, s výjimkou tzv. venčících zón, je osoba doprovázející psa povinna mít psa vždy na vodítku. Jestliže si to situace vyžádá, je také povinna opatřit psa náhubkem. Na případy porušení této vyhlášky pak pamatuje zákon na ochranu zvířat proti týrání až padesátitisícovou pokutou.

Bohužel ani hrozba takto vysoké pokuty mnohdy nepřiměje nezodpovědné chovatele, aby tento předpis bezezbytku respektovali. Že se však nejedná o regulaci zbytečnou, dokazuje nejlépe případ z pondělí 18. února 2019. Během dopoledne venčila 46letá žena v parku na sídlišti Jižní Svahy svého psa menšího vzrůstu, který byl uvázán na vodítku. V tom k nim přiběhl větší pes, který se do jejího pejska pustil, a hrozilo, že mu vážně ublíží. Vystrašená žena proto chtěla svého psíka vzít do náruče, ale cizí pes ji přitom kousl do ruky, čímž jí způsobil krvácivé poranění.

Strážníci zjistili, že majitelem volně pobíhajícího psa je 33letý muž ze Zlína, který omlouval chování svého psa tím, že se v místě dříve pohybovali hárající feny. Tím spíše ho měl ale mít na vodítku, protože jak vyšlo záhy najevo, jeho pes nezpůsobil ženě jen drobnou oděrku, ale prst jí stiskem svých čelistí několikrát zlomil. Událost tak nabrala zcela jiný směr. Vedle přestupku spočívajícího v porušení obecně závazné vyhlášky se nyní bavíme o podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Šetření věci tak provádí Policie České republiky a v případě uznání viny a odsouzení pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Vedle toho se jistě bude domáhat náhrady škody zdravotní pojišťovna a docela logicky i samotná poškozená, kterou zranění omezilo na běžném způsobu života. Muže, který venčil svého psa bez použití vodítka, tak nejspíše přijde toto nezodpovědné chování hodně draho.

Závěrem nezbývá než znovu zopakovat, že zodpovědný kynolog se neřídí pouze platnými předpisy, ale sám si počíná tak, aby chovem psa neohrožoval a zbytečně neobtěžoval své okolí.

– pj –