V nedobrovolném zajetí se mohou vlivem různých okolností ocitnout čas od času lidé i zvířata. Ve dvou následujících případech z prvního srpnového týdne jim pomáhali na svobodu strážníci Městské policie Zlín.

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 dopoledne se na MP Zlín obrátil pracovník ostrahy zdejšího zimního stadionu. Operačnímu důstojníkovi sdělil, že jej několik lidí upozornilo na ptáka, který se zaklínil v plášti budovy blízké sportovní haly, kde bez pomoci nejspíše uhyne.

Protože nám nebyl osud malého živočicha lhostejný, zamířil na místo strážník zajišťující odchytovou službu. Následně ale bylo zjištěno, že se místo nachází v téměř pětimetrové výšce, kam se nebylo možno dostat bez použití výškové techniky. Stálé operační centrum MP Zlín proto požádalo o pomoc Technické služby Zlín, které se záhy zapojily do záchranné operace. Ke sportovní hale vyslaly vozidlo s vysokozdvižnou plošinou, díky níž mohla být zapříčená vlaštovka vysvobozena.

V obdobné situaci se pak ocitla v neděli 9. srpna2020 dopoledne žena, která se vydala nakupovat do jednoho ze zlínských obchodních center. Poté, co nastoupila do výtahu, došlo k zaseknutí dveří, a i když se kabina dokázala pohybovat mezi patry, dveře se neotvíraly. Dotyčná pochopitelně použila zvonek v kabině určený pro nouzové situace, ale bez výsledku. Proto vytočila tísňovou linku 156.

Operační důstojník následně telefonicky zkontaktoval zaměstnance obchodního centra, kteří zajistili vysvobození ženy z porouchaného výtahu.

– pj –