Konec školního roku neznamená jen nadšené vítání vytoužených letních prázdnin, ale také loučení se svými spolužáky. Patříte-li mezi žáky devátých tříd, jedná se do jisté míry o loučení definitivní, protože v září vás čekají jiná vzdělávací zařízení, jiní učitelé, jiní spolužáci a také noví kamarádi. Nepřekvapí proto, že se stávající spolužáci chtějí rozloučit. Měli by tak ale udělat nejlépe bez alkoholu, protože na ten mají ještě stále dost času a obvykle jsou s jeho nezkušenou konzumací spojeny zbytečné komplikace.

Před týdnem, v pátek 24. června 2022, ve večerních hodinách prováděla hlídka Městské policie Zlín z okrsku Jižní Svahy kontrolu lesních porostů v lokalitě Podlesí
– Kocanda. Pozornosti strážníků přitom neušla skupina 8 dívek, které se před nimi pokusily ukrýt rozpité láhve s alkoholickými nápoji. Jak bylo následně zjištěno, tři z nich se neřídili pravidlem, podle něhož alkohol do rukou dětí nepatří. Jednalo se o dívky ve věku 15 let, u nichž analyzátor alkoholu v dechu prokázal hodnoty od 0,3 do 1,4 promile alkoholu v dechu.

K prověření zdravotního stavu podnapilého děvčete tak na místo zamířila také zdravotnická záchranná služba.

Všechny podnapilé děti poté strážníci předali do péče jejich zákonným zástupcům. Ty z nich, kteří alkoholické nápoje podali svým mladistvým kamarádům, nyní čeká přestupkové řízení.

– pj –