Ne zcela vydařený pracovní den měla v sobotu 15. srpna 2020 žena, která pracuje jako kosmetička podlahových krytin (dříve uklízečka). Problémy, které způsobila, se totiž netýkají pouze jí samotné, ale budou mít důsledky i pro jejího zaměstnavatele.

Několik minut po osmé hodině ranní kontaktoval Městskou policii Zlín provozní kavárny v centru krajského města. Ten po příchodu do provozovny nalezl uvnitř uklízečku z externí firmy, která se nepustila do očekávaného a objednaného úklidu, ale namísto toho vyprázdnila několik láhví s alkoholem. Jeho nemírná konzumace pak zapříčinila komunikační bariéru, která vedla k dalšímu nepochopení.

Již o několik minut později strážníci zjistili, že dotyčná má vlivem podnapilosti vážné problémy s motorikou a pobyt ve vzpřímeném postoji vyžaduje poměrně značné úsilí. Žena nedokázala strážníkům ke svému jednání sdělit nic kloudného a provozní si přál, aby podnik hlavně co nejrychleji opustila, než dojde ke vzniku další škody. Tomu dotyčná nakonec vyhověla a dokázala z místa odejít po svých. Dá se ovšem předpokládat, že nepříjemná událost bude mít jistě negativní dopad na dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi vlastníkem kavárny a úklidovou agenturou.

– pj –