Různí tvorové se projevují různě, většině z nich je však vlastní pečlivá péče o vlastní potomstvo, kterému se snaží zajistit co možná nejlepší podmínky pro existenci, a tím tak zachovat kontinuitu vlastního rodu. Ne vždy se to však úplně povede, jak dokládají tři krátké příběhy, které se neobešly bez zásahu strážníků Městské policie Zlín.

Několik minut před čtvrtou hodinou odpolední v pondělí 21. června 2021 přijal operační důstojník MP Zlín opakovaná oznámení od cestujících, kteří čekali na svůj spoj MHD v centru Zlína. Společně s nimi se zde totiž nacházela kachna se dvanácti malinkými káčátky. Vzhledem k intenzitě silničního provozu na zlínské páteřní komunikaci měli lidé pochopitelné obavy, aby zvířecí matka a její děti nepřišly k úhoně.

Přibližně po deseti minutách tak na místo dorazila hlídka Útvaru kynologické služby MP Zlín, která je vyškolena pro odchyt zvířat. Kachní máma se tak nakrátko ocitla v přepravním boxu, její mláďata v papírové krabici a společně absolvovali převoz k řece Dřevnici, která protéká Zlínem. Zde je strážníci vypustili a kačena s dvanácti káčaty se společně vydaly do bezpečí po klidné vodní hladině.

Možná také u této zvířecí matky by se mohla inspirovat 39letá žena ze Zlína, která se začátkem června pohybovala v hluboké noci se svojí dvouletou dcerou v centru Zlína. Zde také upoutala pozornost hlídky MP Zlín, a to zejména svojí vrávoravou chůzí, kdy kočárek s dcerou málem vyklopila do vozovky.

Strážníci zjistili, že dotyčné v organizmu koluje přes 2,1 promile alkoholu, který zapříčinil absenci kontroly jejího chování. Když ani po delší chvíli nebylo možno konstatovat zlepšení jejího stavu, nezbylo než vyrozumět pracovnici Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ta se poté dostavila na místo a rozhodla o umístění malého děvčátka do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde si ji mohla matka po vystřízlivění vyzvednout.

Asi nemá smysl rozebírat, jak musel být takový zážitek pro malé dítě traumatizující a zcela jistě nepřispěje k harmonickému utváření jeho osobnosti.

Stále nepokořen ovšem zůstává případ z dubna letošního roku, kdy se 33letý podnapilý otec rozhodl fyzicky napadat zakročujícího strážníka i přes skutečnost, že měl v sedačce na zádech svého malého syna. Hlídka MP Zlín proto musela zvolit takový postup, aby nedošlo k ohrožení malého dítěte, a vyhrocenou situaci se podařilo částečně zklidnit až s příjezdem další hlídky. Otec, který by měl jít svým dětem příkladem, se pak v jeden moment otočil zády, vyhrnul si bundu, stáhl kalhoty i se spodním prádlem a vystrčil svůj holý zadek, což doprovodil komentářem, který nelze mezi slušnými lidmi ani naznačit.

Od umístění trojice malých dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je uchránil jen jejich střízlivý dědeček, který si je převzal od podnapilých rodičů do své dočasné péče.

– pj –