„Od začátku května až do konce října budeme zajíždět v určené dny s naší mobilní služebnou do okrajových částí Zlína. Tady sice strážníci provádějí hlídkovou činnost v průběhu celého roku, ale není zde trvalé místo, kde by byli tamním obyvatelům pravidelně k dispozici pro řešení jejich záležitostí,“ uvedl k tomuto projektu ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA.

Jak již název napovídá, mobilní služebna je v podstatě víceúčelová dodávka se skříňovou nástavbou a po dobu přistavení v konkrétní lokalitě zde bude přítomen vždy nejméně jeden strážník, v jehož územní působnosti se oblast nachází.

„Z dosavadních zkušeností víme, že občané se tak na nás obrací nejen ve věcech týkajících se svého bydliště a okolí, ale také v záležitostech, s nimiž by dříve museli na spádovou okrskovou služebnu nebo do budovy ředitelství,“ doplnil ředitel Kladníček.  

A kdy a kde tedy bude mobilní služebna městské policie přistavena?

Každé první pondělí v měsíci bude v době od 13 do 17 hodin přítomna na Velíkové a každé druhé pondělí v měsíci na Mladcové. V Loukách zastihnete strážníky každé první úterý v měsíci a každou druhou středu v měsíci budou zajíždět do Lhotky
– Chlumu. První čtvrtek v měsíci bude mobilní služebna umístěna v Jaroslavicích, druhý čtvrtek v měsíci na Klečůvce, třetí čtvrtek připadá na Lužkovice a konečně čtvrtý na Salaš. O plánované přítomnosti strážníků v příměstských částech se lze také informovat v kancelářích místních částí.

– pj –