Osud ženy, která se nekoordinovaně pohybovala v blízkosti říčního jezu, nebyl ve čtvrtek 7. května 2020 lhostejný muži, který se nacházel na druhém břehu. Krátce po osmnácté hodině tak vytočil linku tísňového volání 156.

Hlídka Městské policie Zlín na místo dorazila během šesti minut od přijetí oznámení. Strážníci zjistili, že 47leté ženě mezitím pomohl jeden z projíždějících cyklistů, který se ji snažil odvést do bezpečné vzdálenosti od vodního toku. Dotyčná komunikovala jen s velkými obtížemi, což objasnilo následné orientační vyšetření, kdy analyzátor alkoholu v dechu zobrazil na displeji hodnotu 3,1 promile.

Protože paní nedokázala kontrolovat své chování, vyrozuměla MP Zlín jejího příbuzného, který si ji od strážníků převzal do vlastní péče.

Alkohol sehrál významnou roli také v případě 20letého muže, jehož nalezla hlídka MP Zlín v pátek 8. května o půl čtvrté ráno, když si ustlal přímo na ulici. Strážníci zjistili, že mladý muž zřejmě v důsledku opilosti upadl na zem, rozbil si brýle a současně se poranil na hlavě. K událostem, které setkání předcházely, dotyčný nebyl schopen sdělit cokoliv konstruktivního, ale nakonec hlídka pochopila, že dotyčný nemohl najít klíče od bytu, a proto se rozhodl dostat dovnitř rozbitím skleněné výplně balkonových dveří. Neúspěšně.

Vzhledem k jeho zranění byla na místo přivolána také zdravotnická záchranná služby, která opilého muže převezla k dalšímu ošetření do krajské nemocnice.

– pj –