U dvou událostí, které zasáhly do bezpečnosti v drážní i silniční dopravě, zasahovaly hlídky Městské policie Zlín v sobotu 23. července 2022.

Krátce před devátou hodinou prováděla hlídka Útvaru dopravní služby MP Zlín kontrolu ulice Hornomlýnská. Strážnicím přitom neuniklo, že v místě, které je využíváno jako přechod přes železniční trať, ji přechází starší muž. Když po chvíli spatřily, že je na nedalekém železničním přejezdu v činnosti zabezpečovací zařízení a muž se stále nachází v kolejišti, spěchaly rychle zpět.

Šedesátiletému muži se zdravotní indispozicí poté pomohly mimo železniční trať, po které se již přibližoval motorový osobní vlak ve směru na Vizovice. Strojvedoucí pohotově reagoval na nastalou situaci a soupravu ubrzdil natolik, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, zastavit mimo zastávku ale nakonec nemusel.

Hlídka MP Zlín pak od muže zjistila, že má po prodělané mozkové příhodě problémy s mobilitou, ale z místa již dokázal samostatně odejít ke svému bydlišti. MP Zlín o události vyrozuměla také jeho příbuzné, kteří se o něj postarají.

 

Čtvrt hodiny po druhé odpolední přijalo stálé operační centrum MP Zlín oznámení o řidiči, který měl na frekventované křižovatce na sídlišti Jižní Svahy zkolabovat během jízdy a vyjet mimo silnici. Na místo tak vzápětí zamířila hlídka z místního okrsku a současně byla vyrozuměna zdravotnická záchranná služba i republiková policie.

Strážníci následně zjistili, že 32letý řidič pravděpodobně prodělal epileptický záchvat, při němž nebyl schopen ovládat své vozidlo, které poté přejelo chodník a zastavilo se až na trávě u blízké restaurace.

Muže se dále ujali zdravotničtí záchranáři a šetření dopravní nehody provádí zlínský Dopravní inspektorát Policie ČR.

– pj –