Několik oznámení o stádu skotu domácího, které v pondělí 30. května 2022 zavítalo na frekventovanou silnici spojující Zlín s Fryštákem, přijalo stálé operační centrum Městské policie Zlín krátce po třinácté hodině. Na místo tak okamžitě zamířily tři nejbližší motorizované hlídky.

O několik minut později strážníci zjistili, že jde o 8 kusů statného dobytka, který se nijak nevzrušoval poměrně hustým silničním provozem. S využitím místní a osobní znalosti byl vzápětí kontaktován majitel hospodářských zvířat, který se dostavil na místo. Mezitím se ovšem zvířata dala do pohybu a sestoupila do koryta Fryštáckého potoka. Stádo se poté dostalo kolem čerpací stanice pohonných hmot až ke křižovatce v Kostelci, odkud je majitel společně se strážníky hnal zpět ke Zlínu.

Hlídky MP Zlín přitom odkláněly uživatele zdejší oblíbené cyklostezky a přibližně na tři minuty musely zcela zastavit provoz na silnici II. třídy, když byl dobytek hnán opět z koryta potoka ke své pastvině.

Po hodině a půl intenzivního snažení tak byla zvířata opět zabezpečena a bezpečnost silničního provozu v místě obnovena. Incident tak skončil pro 8 kusů dobytka návratem do ohraničené pastviny a pro jednoho ze strážníků návštěvou úrazové ambulance. Při pohybu na břehu vodního toku totiž došlo k jeho pádu a poranění nohy.

Přestupek, kterého se dopustí chovatel tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat, bude mít nyní dohru u správního orgánu.

– pj –