Velké emoce provázely potyčku čtyř osob, ke které došlo v pondělí 16. ledna 2023 v podvečer poblíž azylového zařízení a nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší.

Krátce před šestou hodinou přijalo stálé operační centrum Městské policie Zlín oznámení o napadené ženě. Na místo incidentu proto ihned zamířila nejbližší motorizovaná hlídka.

O tři minuty později se strážníci zkontaktovali s oznamovatelkou a 34letou ženou z Moravskoslezského kraje, která i přes chladné počasí neměla bundu a byla bosa (Pozn: Chybějící oblečení a obuv jí byly následně poskytnuty ze strany pracovnice azylového centra).

Poblíž hlídka kontrolovala skupinu dvou mužů a jedné ženy ve věku 24 – 36 let, kteří měli být jednou stranou konfliktu, zatímco bosá žena druhou. Další zjišťování, co se vlastně stalo, poněkud komplikovala skutečnost, že byly všechny zúčastněné osoby pod vlivem alkoholu. Orientační vyšetření přitom prokázalo hodnoty od 1,4 do 2,3 promile alkoholu v dechu.

Ačkoliv řešení věci bylo průběžně narušováno verbální přestřelkou, při níž padaly nadávky nejhrubšího zrna, nakonec se strážníci dopátrali k příčině jejich sváru. Tou měla být údajná krádež finanční hotovosti a platební karty, ke které došlo v bytě jednoho z mužů. Ten poté, co se dovtípil, že by pachatelkou mohla být právě 34letá žena, ji podle svých slov chytil a vyhodil ven.

Protože kombinace podnapilosti, přetrvávajících pocitů křivdy a z nich pramenících emocí bránila zdárnému vyřešení věci na místě, bude mít událost dohru před správním orgánem.

– pj –