Není volání o pomoc jako volání o pomoc. Někdy nemusí jít přímo o život, ale člověk se ocitne v navenek banální situaci, ve které si nedokáže vlastními silami pomoci. Pak je důležité, aby k tomu nebylo jeho okolí lhostejné, podobně jako v případě události z pondělí 15. března 2021. Ostatně nikdo z nás neví, kdy se bez podpory druhých neobejde.

Volání o pomoc, které se v pozdním odpoledni linulo z bytu v domě poblíž městského centra, zaslechl přes tenkou stěnu jeden ze sousedů, který vzápětí vytočil linku tísňového volání 156. Na místo tak vyrazila hlídka Městské policie Zlín z Útvaru operativního zásahu.

Po příjezdu strážníci zjistili, že obyvatelka domu není bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, ale došlo k zaseknutí posuvných dveří, které ji tak uvěznily v koupelně. Díky správcové se podařilo získat telefonický kontakt na manžela nešťastné ženy, který se ale nemohl dostavit, neboť se momentálně nacházel v zaměstnání mimo Zlín. Na místo však vyslal svoji tchýni, která naštěstí bydlela nedaleko. Přibližně po další půlhodince společně s ní strážníci vstoupili do bytu a odblokovali zaseklé dveře. Uvězněnou ženu tím vysvobodili, a protože se nepříjemná událost obešla bez újmy na zdraví i škody na majetku, mohli místo bez dalšího opustit.

– pj –