Také v uplynulých dnech pomáhali strážníci Městské policie Zlín spoluobčanům, kteří se z různých důvodů ocitli na frekventovaných místech v horizontální poloze.

V pátek 12. března 2021 dopoledne zasahovala hlídka MP Zlín v blízkosti autobusového nádraží, kde se dostal do zdravotních potíží 41letý muž z okresu Zlín. Ten upadl na zem a prodělal pravděpodobně epileptický záchvat. Strážníci na místo přivolali zdravotnické záchranáře a až do jejich příjezdu monitorovali zdravotní stav indisponovaného muže, přičemž byli připraveni k poskytnutí první pomoci, pokud by se jeho zdravotní stav zhoršil.

Stejné místo a stejný den jen o necelé čtyři hodiny později prováděla jiná hlídka MP Zlín jednu z dalších kontrol autobusového nádraží a jeho bezprostředního okolí. V přilehlém parku strážníci spatřili podnapilého muže, který nedokázal kontrolovat své chování. Zjištění totožnosti 39letého Zlíňana nepředstavovalo v tomto případě problém, protože je strážníkům dobře znám z bezpočtu předchozích incidentů. A že to tentokrát opět přehnal s bezuzdnou konzumací alkoholických nápojů, potvrdila hodnota na displeji analyzátoru alkoholu v dechu, který zobrazil téměř 3,8 promile.

Po provedeném lékařském vyšetření strážníci převezli muže k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.

Ve stejném specializovaném zdravotnickém zařízení skončil také 50letý muž ze Vsetína, kterého nalezla hlídka MP Zlín v neděli 14. března hodinu a půl po půlnoci kde jinde, než opět na chladném perónu autobusového nádraží.

Muž, u nějž orientační vyšetření prokázalo přes 2,7 promile alkoholu v dechu, uvedl, že si nic nepamatuje, protože pije celou noc. Ano, jeho stav tomu bezezbytku odpovídal.

K ženě, která se uložila ke spánku přímo v centru Zlína, byla přivolána hlídka MP Zlín v pondělí 15. března před polednem.

Strážníci v tomto případě zjistili, že se jedná o 54letou ženu z okresu Zlín, která se pohybuje v komunitě zdejších sociálně nepřizpůsobených osob. Hodnota 2,4 promile alkoholu v dechu pak naznačila, že se dotyčná ani s příchodem nového týdne neodhodlala k nějaké významnější změně svého životního stylu. I v jejím případě tak následoval převoz do protialkoholní záchytné stanice.

Alkohol pak sehrál svoji negativní roli také v případě 36letého muže z okresu Zlín, kterého strážníci nalezli ve večerních hodinách ležícího na chodníku u sadu Svobody. Ačkoliv se jednalo o poznání trénovanějšího jedince, který i s hodnotou 3 promile dokázal plynně a celkem smysluplně komunikovat, neobešla se tato událost bez zásahu zdravotnických záchranářů. Muž si totiž stěžoval na bolest břicha, točení hlavy a silnou nevolnost. Jestli se jednalo o následky opilosti nebo o závažnější zdravotní problém bylo nutno zjistit až dalším odborným vyšetřením v krajské nemocnici.

– pj –