Alkoholový dýchánek pěti mladistvých osob překazila hlídka Městské policie Zlín v úterý 30. října 2018 hodinu po půlnoci v parku Komenského.

Kolem jedné hodiny prováděla pěší hlídka MP Zlín kontrolu veřejného pořádku ve frekventovaném parku v centru Zlína. Pozornost strážníků přitom upoutala pětice mladíků, vedle nichž se nacházela čerstvě rozbitá láhev se slivovicí.

Jak bylo následně zjištěno, jednalo se o chlapce ve věku 15 – 17 let, kterým v organizmu kolovalo od 0,2 do 2,1 promile. Ti shodně uvedli, že zde konzumovali alkohol, ale přitom si nikdo z nich „nedokázal“ vzpomenout, kdo láhev přinesl. Protože hodnota přesahující 2 promile alkoholu u nejmladšího z aktérů může představovat vážné ohrožení jeho zdraví, přivolali strážníci také zdravotnickou záchrannou službu. Lékař následně konstatoval, že dotyčný není bezprostředně ohrožen na zdraví a může být předán zákonnému zástupci.

Strážníci poté podnapilé děti předali jejich rodičům a v jednom případě opatrovnici. Všichni mladiství jsou podezřelí z přestupku proti pořádku v územní samosprávě, kterého se dopustili tím, že konzumovali alkoholický nápoj v místě, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno. O jejich chování bude rovněž vyrozuměno Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zlínského magistrátu.

– pj –