Ve dnech 8. – 9. října 2021 se v České republice uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

I tentokrát Městská policie Zlín napomáhala jejich poklidnému průběhu. Během obou volebních dnů bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek v 13:30 hodin.

Hlídky MP Zlín tentokrát uskutečnily celkem 824 kontrol bezprostředního i širšího okolí volebních místností, na nichž se podílelo na 30 strážníků. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb. V jednom případě hlídka MP Zlín vracela majiteli peněženku s doklady, kterou si zapomněl ve volební místnosti, v několika dalších případech strážníci připomněli spoluobčanům povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov.

„Chtěl bych velmi poděkovat všem zodpovědným voličům za důstojný přístup k letošním volbám a za dodržování mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19,“ uvedl k průběhu bezpečnostního opatření ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

V sobotu v 14:00 hodin pak proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhne až do pozdních odpoledních hodin. Zpracování volebních výsledků se totiž uskuteční v budově zlínské radnice, před níž strážníci monitorují a usměrňují příjezd vozidel okrskových volebních komisí.

– pj –