Ve dnech 13. – 14. ledna 2023 proběhla volba prezidenta České republiky (Pozn: v době zveřejnění příspěvku nebylo dosud známo, jestli se jednalo pouze o první kolo volby).

I tentokrát Městská policie Zlín napomáhala jejich poklidnému průběhu. Během obou volebních dnů bylo vyhlášeno mimořádné bezpečnostní opatření, které začalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy v pátek 13. ledna 2023 ve 13:30 hodin.

Hlídky MP Zlín tak za oba dny uskutečnily 857 kontrol volebních místností a jejich okolí, na nichž se podílelo 30 strážníků. Dohled byl zaměřen především na dodržování veřejného pořádku a nebyly při něm zaznamenány žádné závažnější problémy, které by mohly narušit řádný průběh voleb.

Volby ve Zlíně proběhly naprosto klidně a byl zjištěn jen jeden drobný nedostatek, který se týkal nesprávného vyvěšení státní vlajky. Ten strážníci vyřešili na místě s předsedou dané okrskové volební komise.

V sobotu ve 14:00 hodin pak proběhlo uzavření volebních místností, ale bezpečnostní opatření městské policie se protáhne až do pozdních odpoledních hodin. Zpracování volebních výsledků se totiž uskuteční v budově zlínské radnice, před níž strážníci monitorují a usměrňují příjezd vozidel okrskových volebních komisí.

– pj –