Poslední den školního roku, který letos připadá na čtvrtek 30. června 2022, je bezesporu velmi významným dnem pro všechny žáky navštěvující vzdělávací zařízení. Učitelé jim rozdají ocenění výsledků jejich celoročního snažení, načež si děti všech věkových kategorií budou moci začít vychutnávat dlouhé dva měsíce letních prázdnin.

Aby i jejich poslední cesta do školy proběhla bez nehod, budou strážníci Městské policie Zlín provádět zvýšený dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu u přechodů pro chodce v blízkosti vytipovaných školských zařízení.

Do tohoto dopravně bezpečnostního opatření, konaného v souvislosti s ukončením školního roku, bude k vybraným přechodům pro chodce na území města nasazeno celkem 18 strážníků, kteří budou dohlížet na bezpečné přecházení vozovky.

Zlínští strážníci však nezajišťují bezpečnost školáků jen při takových příležitostech jako je začátek či konec školního roku. Od září do června, vždy mezi 7. a 8. hodinou ranní, obsazovaly hlídky městské policie, ve všech dnech školní výuky vybrané přechody pro chodce v centru města, na sídlišti Jižní Svahy, v Malenovicích, Kostelci a Štípě nebo také na Mladcové.

A také díky této službě strážníků dětem nedošlo na těchto místech k žádnému střetu vozidla s žáky směřujícími do školy. Aby tomu tak zůstalo i v posledním dni školního roku, prosíme řidiče, aby brali v úvahu možnou větší nepozornost školáků, a o to větší opatrnost a pozornost věnovali řízení svého vozidla, nejen v blízkosti školských zařízení všech stupňů.

„Stejně jako školáci se budou i strážníci MP Zlín moci věnovat v ranních hodinách po dva následující měsíce jiným činnostem. Na rozdíl od nich však nebudou trávit získaný čas odpočinkem, ale zaměří se na další problémy, se kterými se na MP Zlín obracejí občané našeho města,“ dodal závěrem ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

– pj –