Letošní Štědrý den probíhal ve Zlíně poměrně klidně a strážníky městské policie zaměstnalo znatelně méně událostí než v běžný volný den. Z nich vybíráme tři následující:

Krátce před polednem prováděla hlídka z okrsku Kostelec – Štípa kontrolu komunikace mezi místní částí Štípa a obcí Hvozdná, kterou zaplavila voda ze zdejších polí. Jak bylo následně zjištěno, příčinou byly ucpané kanalizační vpusti, na nichž se nacházely naplavené kameny, větve, zbytky rostlin, zemina a bohužel také odpadky. Strážníkovi se po chvíli podařilo vpusti vlastními silami vyčistit a zprůchodnit. Bylo tak otázkou jen několika dalších chvil, kdy se voda vrátila zpět do odvodňovacího koryta a přestala ohrožovat bezpečnost silničního provozu.

V odpoledních hodinách pak byla přivolána hlídka MP Zlín do průmyslového areálu, kde se nacházela podnapilá osoba, která tloukla pěstmi do oken jedné z budov.

Strážníci zjistili, že se jedná o 46letého muže, který nedokázal v důsledku těžké opilosti kontrolovat své chování. Po provedeném lékařském vyšetření tak následoval jeho převoz k bezpečnému vystřízlivění do kroměřížské záchytné stanice.

Zde pak bylo zjištěno, že dotyčný trpí nakažlivou kožní chorobou a jeho tělo i oděv jsou zcela zahmyzeny vší šatní. Strážníky tak čekala po návratu kompletní dezinfekce a desinsekce jak služebního vozidla, tak i stejnokrojů.

Ve večerních hodinách přijalo stálé operační centrum MP Zlín oznámení od pracovníka ostrahy jedné ze zdejších firem. Ten operačního důstojníka přesvědčoval, že na vlastní oči viděl, jak po areálu chodí čtveřice ledních medvědů – mělo se podle něj jednat o medvědici s medvíďaty, kteří slídili mezi garážemi.

K prověření podobných typů oznámení vyjíždí zásadně hlídka MP Zlín

a) vycvičená pro odchyt zatoulaných zvířat a

b) vybavená analyzátorem alkoholu v dechu.

Když se strážníci s dotyčným zkontaktovali, ten opravil své tvrzení, a z bílých medvědů se rázem stali hnědí. Podle muže již měla medvědí rodinka areál opustit, a to tak, že přelezla plot a vydala se k řece. Hlídka MP Zlín společně s ním prověřila areál, zda-li se nemohlo jednat o nějaká jiná zvířata běžná ve zdejších končinách, ale ani zde ani v okolí se žádné stopy po mohutných šelmách nenacházely. Následovalo tak vyšetření na ovlivnění alkoholem, které bylo (tak trochu podle očekávání) pozitivní.

Strážníci následně informovali odpovědnou osobu, která si provedla ve věci vlastní opatření.

– pj –