Soužití ve městě se vyznačuje relativně velkou koncentrací osob na malém prostoru, což vyžaduje nejen dodržování nastavených pravidel, ale také určitou míru tolerance. O soužití v bytových domech to pak platí dvojnásob. Následující události z posledních dní však svědčí o tom, že se pro některé nejedná o nikterak samozřejmou záležitost.

Ve středu 3. února 2021 v podvečer byla přivolána hlídka Městské policie Zlín do bytového domu na sídlišti Jižní Svahy, odkud se linulo hlasité vytí a štěkání. Vzhledem k lunární fázi bylo již předem vyloučeno, že by se mohlo jednat o sveřepé šakaly, kteří zavile vyli na bílý měsíc. Celkem pravděpodobně však zněla domněnka oznamovatele, že by v předmětném bytě mohl být ohrožen život či zdraví jeho uživatele a pes se tak snaží upozornit okolí.

Strážníci identifikovali byt, odkud se ozývalo vytí, štěkání a kvílení, a pokusili se neúspěšně zkontaktovat jeho uživatele. Na zvonění ani klepání uvnitř nikdo nereagoval, ale na chodbě se shromáždilo větší množství sousedů, kteří uvedli, že má byt obývat mladá rodina. Druhý ze strážníků proto posvítil z venkovní strany domu do správných oken a spatřil, jak u monitoru počítače sedí muž, který vstal a odešel. Současně ve stejnou chvíli ustaly i zvířecí zvuky.

Mezitím stálé operační centrum MP Zlín zjistilo totožnost uživatele a zkontaktovalo jeho příbuzné. Od nich se operační důstojník dozvěděl, že psa nevlastní, netrpí žádným akutním zdravotním onemocněním a na adrese bydlí sám. Klíčové bylo také získání telefonního čísla, na kterém byl následně zkontaktován 42letý muž.

Ten záhy otevřel dveře bytu a byl velmi překvapený, že se za nimi někdo nachází. Navzdory tomu, že se na něj hlídka MP Zlín snažila doklepat již asi 30 minut tvrdil, že nic neslyšel. Neméně podivná ale byla i další zjištění. Muž psa skutečně nevlastní a zvuky, které bylo slyšet po celém domě, byly ve skutečnosti audio nahrávkou, kterou hlasitě pouštěl ze svého výkonného sterea. K tomu uvedl, že takto reagoval na údajné dlouhodobé vytí psa ve vedlejší domácnosti, který soustavně komplikuje jeho práci v režimu tzv. „home office“.

Hlídka MP Zlín následně kontaktovala uživatele označeného bytu, který živého psa na rozdíl od svého souseda skutečně vlastní, ale ten negoval, že by jeho pes mohl někoho rušit. Strážníkům sdělil, že také pracuje z domu, a proto ví, jak se jeho pes chová. Dále také uvedl, že jej ohledně jeho psa teď ani v minulosti nikdo neoslovil.

Rozplétat složitosti popsaných mezilidských vztahů nyní bude správní orgán, ke kterému strážníci podezření z přestupku proti občanskému soužití předali.

O poznání jednodušší událost se odehrála v pátek 5. února 2021 v jiné části města, kde se po půl šesté ranní pohyboval mladík, který kopal do neznámého předmětu a vyluzoval divné zvuky. Poté, co se mu podařilo probudit spící sousedy, zamířila na místo hlídka MP Zlín.

Strážníci tak o pár minut později zjistili, že se jedná o místního 24letého muže, který již stihl „zaplout“ do svého bydliště a „zpíval“ z okna. Hlídce se přitom pochlubil, že se snaží natočit svůj nový raperský song.

Strážníkům bylo na první pohled zřejmé, že hlavním kapelníkem bude v tomto případě alkohol a dalšími členy skupiny nejspíše jiné návykové látky. Trpělivě proto dotyčnému vysvětlil, že ruší své okolí, což nakonec padlo na úrodnou půdu. Dotyčný svoji uměleckou aktivitu odložil na příznivější dobu a v lokalitě se opět rozhostil klid, mír a všeobjímající láska.

– pj –