Provoz Městské policie Zlín je z karanténních důvodů omezen, dva strážníci byli pozitivně testováni na Covid-19, několik dalších pak má příznaky onemocnění a jsou odeslaní na testování. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí byla přijata preventivní hygienická opatření, což má dopad na rozsah poskytovaných služeb. Od soboty 17. října 2020 je provoz městské policie omezen na služebnách Santražiny a okrskových pracovištích. Úřední hodiny pro veřejnost budou do odvolání probíhat v budově ředitelství v pondělí a ve středu vždy v čase 9 – 11 a 14 – 17 hodin a jsou určeny pouze pro nutné případy.

V současné době nedochází k omezení běžného výkonu služby. Hlídky strážníků jsou v ulicích Zlína přítomny v obvyklých počtech a jsou vybaveny všemi nezbytnými prostředky pro zvládání běžných i mimořádných situací.

Pro příjem oznámení lze využít telefonní linky s nepřetržitým provozem: 577 630 501 nebo 577 630 502. V naléhavých situacích jsme k dispozici také prostřednictvím národní linky tísňového volání 156.

Lhůta k projednání tzv. dopravních přestupků se prozatím prodlužuje na 30 dní a bude dále upravena s ohledem na průběh nákazy a vyhlášená opatření.

„Ihned poté, co jsme byli o nákaze i příznacích strážníků informováni, jsme přistoupili k předem připraveným opatřením. Cílem těchto opatření je omezení přímého kontaktu mezi lidmi a snížení pravděpodobnosti nákazy onemocněním Covid-19. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení,“ sdělil Milan Kladníček, ředitel MP Zlín.